A KPTI könyvtára is részt vett az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének közgyűlésén

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) két év kihagyás után június 27–29. között Pannonhalmán tartotta éves közgyűlését és konferenciáját. A háromnapos rendezvényen csaknem 90 egyházi könyvtáros vett részt. Könyvtárunkat Bak Ágnes, Kurta Bozsena és Kurta József képviselte.


Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) két év kihagyás után június 27–29. között Pannonhalmán tartotta éves közgyűlését és konferenciáját. A háromnapos rendezvényen csaknem 90 egyházi könyvtáros vett részt. Könyvtárunkat Bak Ágnes, Kurta Bozsena és Kurta József képviselte. 2004 óta vagyunk tagja az Egyesülésnek, amelynek keretében az elmúlt közel két évtizedben komoly szakmai és emberi támogatást kaptunk a társintézményektől és a kollégák részéről egyaránt.

Az 1994-ben alakult Egyházi Könyvtárak Egyesülése a magyarországi és határon túli magyar egyházi-felekezeti könyvtárak ökumenikus szellemiségű-lelkiségű szakmai-érdekképviseleti szervezete. Az Egyesülés legfőbb szerve a közgyűlés. Az ügyeket az elnök, a titkár, a kamarás, a felügyelő bizottság és a tíztagú elnökség intézi. A közgyűlés évente ülésezik, a több napos összejövetel programjában a közgyűlésen túl tudományos konferencia, és ökumenikus lelki programok is szerepelnek. Az összejöveteleket minden évben más-más felekezet és könyvtár rendezi.

Az egyesületnek jelenleg 62 tagkönyvtára van. Az Egyesülés szakmai napokkal, továbbképzésekkel, kiadványokkal igyekszik előmozdítani az egyházi gyűjtemények szakmai munkáját. A külső és belső kommunikáció az évente négyszer megjelenő EKE Hírlevél, EKE-honlap, EKE-levelező lista, illetve az EKE Facebook-oldal és az UNITAS (Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja) segítségével történik.

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülete 2002 óta tagja a BETH-nek (Bibliothéques Européennes de Théologie), az európai teológiai könyvtárak egyesületének.

Az idei közgyűlésen tisztújítás történt, új elnökséget és új elnököt választottak. Az új elnökség tagjai: Balogh Ferenc (Főegyházmegyei Könyvtár, Eger), Balogh Kriszta (Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest), Baranya Péter (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára, Budapest), Bálint Ágnes (Tiszántúli Református Egyházkerület Gyűjteményei, Debrecen). Kovács Áron (Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára), Szalai Katalin (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár), Tamási Balázs (Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Könyvtára, Budapest), Török Beáta (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára, Budapest), Varga-Kohári Mária (Váci Egyházmegyei Könyvtár), Veres Anna Mária (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára, Budapest). Az új elnök Bálint Ágnes, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának munkatársa lett.

A közgyűlés tiszteletbeli taggá választotta H. Hubert Gabriellát, az Evangélikus Országos Gyűjtemény volt vezetőjét.

Ásványi Ilona leköszönő elnök, aki most egyben a házigazda tisztjét is betöltötte, több ciklusban is vezette az EKE munkáját, szakértelmével és lelkesítő hozzáállásával magas szakmai és emberi mércét szabott az Egyesülés munkájának. Odafigyeléssel követte mindig a határon túli tagkönyvtárak munkáját és helyzetét, amit ezúton is megköszönünk neki!

A közgyűlés után Hortobágyi T. Cirill főapát a Pannonhalmi Főapátság barokk ebédlőjében köszöntötte a vendégeket, majd megtekintették a pannonhalmi bazilikát, ahol Kiss Zsolt karnagy, orgonaművész orgonakoncertje után ökumenikus vesperás következett, melyen Ft. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és a pannonhalmi főapát szolgált.

A második nap délelőtt a szokásos konferenciára került sor, Megújulás a Covid után… a folyamatosan változó világban címmel. A konferencia előadói és előadásai a következők voltak: Szóllás Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Könyvtári és Levéltári Főosztály vezetője (A hazai könyvtárügy aktuális helyzete, jövőbeni célkitűzései); Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója (Országos és nemzeti: könyvtári fejlesztések és tervek); Dejcsics Konrád, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója (Újat és régit. A Pannonhalmi Főapátság kulturális küldetése); Ásványi Ilona, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatója (Az egyházi könyvtárak útkeresése az 1990-es évek második felétől napjainkig).

Délután a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeit (könyvtár, levéltár, múzeum) látogatták meg a vendégek.

A harmadik napon, a konferenciával azonos című szakmai délelőttön az egyesület egyes tagkönyvtárainak vezetői számoltak be az utolsó közgyűlés óta eltelt években végzett munkáról, eredményekről. Az előadók és előadások a következők voltak: Schmelczer-Pohánka Éva (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár): A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár újjászületése; Szalai Katalin (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár): „Mert űk őrizik az ti lelketeket” – Kódexmunkálatok Esztergomban; Grócz Zita (Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa): Kis lépések, nagy ugrások... kódexek, ritkaságok feldolgozása Kalocsán; Tamási Balázs (Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Könyvtára, Budapest): Héber kéziratok restaurálása és digitalizálása az OR-ZSE Könyvtárában; Veres Anna Mária (Ráday Könyvtár, Budapest): Átmeneti élet a Ráday könyvtárban a régi és az új korszak között; Mészáros Kornélia (Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára, Budapest): Könyvtár: 0–24, Baranya Péter (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára, Budapest): A megújított Unitas katalógus bemutatása; Kovács Áron (Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára) és Pavlics Tamás (Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön – börtönmúzeumi főelőadó): Lelkiségi könyvtár a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben.

Az idei találkozó keretében lehetőség volt arra, hogy a vendégek felkeressék Pannonhalma látnivalóit, érdekességeit, a gyógynövénykertet, az Illatmúzeumot, a borospincét vagy a Megújulás című időszaki kiállítást.