Periódikák

Felépítéséből kifolyólag a gyűjteményben az átszervezés előtt nem különültek el kategorikusan a periodikák a törzsállománytól. 2006-ban az egykori duplumtárban alakítottunk ki egy egységes folyóirattárat, amelyben 471 folyóirat kapott helyet. Emellett egy másik termet is folyóirattárként hasznosít a könyvtár, mert sajnos a folyamatosan gyarapodó folyóirat-folyóméterekkel együtt a polcok nem nőnek arányosan…