Szakdolgozat-gyűjtemény

Intézetünk egyik büszkesége, hogy a könyvtárban megtalálható az első tanévtől a napjaink leadott összes szakvizsgadolgozat. 120 év anyagán végigtekintve nyomon követhető, ahogy a kezdetben alig pár lapos, kis formátumú, kéziratos dolgozatok hogyan fejlődtek fokozatosan egyre vaskosabb, kezdetben írógéppel, majd számítógéppel szerkesztett, sok esetben illusztrált kötetekké.

Az utóbbi évek szakdolgozatok adatai elérhetők ebben a repozitóriumban is.