Rólunk

Múlt

A könyvtár 1895-ben létesült, amikor a református lelkészképzés Nagyenyedről átkerült Kolozsvárra. Állománya nagyrészt adományokból alakult ki. Az első adományozó Szász Domokos püspök volt, aki 415 művel (650 kötet) vetette meg a gyűjtemény alapját. A gyűjtemény Erdély több jeles egyházi és közéleti személyiségének a könyvhagyatékát is őrzi. A könyvtár állományát nem érintette az 1948-as államosítás, viszont 1959-től a román Titkosszolgálat (Securitate) ellenőrzése alatt tartotta azt.

Jelen

Jelenleg a könyvtár biztosítja a református, evangélikus és unitárius teológiai oktatáshoz szükséges szakirodalmat. A könyvtárat azonban nem csupán a Teológiai Intézet oktatói és hallgatói használják, hanem más olvasók is. 2002-ben egy nagyméretű könyvtárrendezési terv indult el, amelynek célja a működés korszerűsítése és az állomány átfogó átrendezése. A korszerűsítés része az állományban levő könyvek interneten is hozzáférhető elekronikus katalógusban való közzététele. Ezt a célt szolgálja a Corvina integrált katalógus, amelynek anyaga folyamatosan bővül.

Az átrendezés fontos részét képezte az 1800 előtt kiadott könyvek fertőtlenítése, tisztítása és konzerválása. A régi könyvek állománya 2002-ig szétszórtan volt jelen az állományban. Elkülönítésre kerültek az 1800 előtti dokumentumok, és kialakultak a különgyűjtemények (Régi Magyar Könyvek, antikva, hungarica, stb.). A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és az Illyés Alapítvény támogatásával sikerült elvégezni a könyvek nagy részének konzerválását. A termekben légszűrő, párásító, illetve párátlanító műszerek biztosítják a könyvek számára optimális körülményeket.

Elindult a könyvállomány digitalizálási projektje is, amelynek anyaga kereshető és hozzáférhető.