Kézirattár

Az 1850 utáni kéziratok külön gyűjteményt képeznek. Ide tartoznak a napjainkig állományba vett tanári hagyatékok, kurzusok, doktori dolgozatok is. A gyűjtemény vegyes tematikájú anyagában számos érdekesség található, többek között három 17–18. századi peregrinációs album, egy 18. századi kottás passionálé, több jelentős személy autográf kézirata, és még sok, részben vagy egészben feltáratlan forrás.

A könyvtár átszervezése során elkülönítettük és konzerváltuk az állomány 1850 előtti kéziratait. Két szakdolgozat is készült a feldolgozásukból. Az állomány hozzáférhető az online katalógusban is.