Antikva gyűjtemény

A legrégibb antikvánk Erasmus 1516-ban Bázelben, Frobenius által kiadott Institutio Principis Christiani című műve. A vegyes tematikájú, de főképp teológiai művekből álló gyűjtemény jelentőségét emelik a kötetekben levő gazdag possessor-bejegyzés-anyag, ill. a történeti kötések. A gyűjtemény katalógusa 2015-ben jelent meg.

A könyvtár antikvái (1600 előtti nyomtatványai) 2004-ig a közel százezer kötetre becsült állományban szétszórva voltak megtalálhatók. Az átszervezési munkák során különítettük el a jelenleg 141 címből álló gyűjteményt. 2005-ben a könyvtár muzeális anyagával együtt ezek a könyvek is egy preventív konzerválási folyamaton mentek keresztül, amely során a könyveket portalanították, elgázosították, a kötéseket pedig speciális anyagokkal hidratálták, tisztították meg.

Az elmúlt években az Erdélyi Református Egyházkerület Levéltárának költöztetése és profiltisztítása révén újabb, főleg parókiális könyvtárakból származó kötetek gyarapították a gyűjteményt.