Régi Magyar Könyvtár

A kb. 300 kötetből álló gyűjtemény közel egytizede rendkívül ritka nyomtatvány. A magánszemélyek és intézmények által adományozott könyvekben az átlagnál több possessor-bejegyzés van, és nagy számban maradtak meg az eredeti kötések is. Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöki könyvtárának 2014-ben történt felszámolásakor egy 1590-es Vizsolyi Bibliával bővült a gyűjtemény.

A könyvtár elkülönítve tárolta a magyar nyelvű és vonatkozású, 1711-ig megjelent könyveit. 2005-ig a Szászvárosi Kún Kollégium anyagával együtt hozzánk került, Wass Otília által adományozott késő-biedermeier könyvszekrényekben kapott helyet ez a gyűjtemény, amelyet aztán átrendeztük, és kibővítettük az állományban elszórva levő kötetekkel, ill. az egyházkerületi Levéltár által átadott parókiális könyvanyagok RMK-ival. A könyveket konzerváltuk, több kötetet restauráltattunk, a feltáró katalóguson jelenleg dolgozunk.