Állományvédelmi munkálatok a KPTI könyvtárában

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában folytatódtak az állományvédelmi munkák. A nemrég lezárult munkafázisban két unikális régi könyvet sikerült restauráltatnunk, valamint közel tíz folyóméternyi 1850 előtti dokumentumot tisztítani és konzerválni.


A pályázati támogatások operatív kihasználása érdekében évekig úgy gondolkodtunk, hogy inkább a nagyobb volumenű, több dokumentumot érintő preventív konzerválást választjuk az egyéni dokumentumok restaurálása helyett (magyarán a rendelkezésre álló összegből nem egy-egy könyvet restauráltatunk, hanem ugyanannyiból több száz könyv állapotát óvjuk és konzerváljuk.) Mivel ebben a munkafolyamatban lezárult a könyvtár 1800 előtti dokumentumainak a konzerválása, ezért döntöttünk az egyéni restaurálás lehetősége mellett.

Viszont a támogatás egy fennmaradó része lehetővé tette, hogy a konzerválást is folytassuk. A 2004–2006 között a könyvtári állományból kiválogatott és külön termekben elhelyezett muzeális állomány két raktárteremnyi anyagát már az elhelyezéskor a budapesti székhelyű PreCon Bt. restaurátorai tisztították és konzerválták. Az időközben beérkezett könyv- és kéziratanyag, valamint az egykori duplumtár állományba visszaválogatott dokumentumai tisztításra és fertőtlenítésre szorultak, ezért indokolt volt ennek az anyagnak is a konzerválása. A komoly anyagi és szakmai hátteret igénylő preventív konzerválás során a Patrica-Matrica Bt. restaurátoraival működtünk együtt, akik a dokumentumokat speciális porszívóval portalanították, fóliazsákokban formalinnal fertőtlenítették, tisztító és emulgeáló szerekkel törölték át a dokumentumok kötéseit. A leszakadó részeket, gyengébb tartású kötéseket megerősítették, a jelentősebben károsodott kötetek számára kartondobozt készítettek.

A munkálatok a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával valósultak meg. A támogató NKA-nak köszönjük a pályázati támogatást, Hajdú Zsófiának és kollégáinak pedig az eredményes restaurátori munkát!