Állományvédelmi munkálatok a KPTI könyvtárában

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában több év kimaradás után újra állományvédelmi munkákra került sor.


A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában több év kimaradás után újra állományvédelmi munkákra került sor.

A 2004–2006 között a könyvtári állományból kiválogatott és külön termekben elhelyezett muzeális állomány két raktárteremnyi anyagát akkor a budapesti székhelyű PreCon Bt. restaurátorai tisztították és konzerválták. Az azóta eltelt bő évtized során azonban több kartondoboznyi régi könyv és kézirat került be a könyvtárba, amelyek elhelyezésére nem volt lehetőség a könyvek állapota miatt. A parókiákról, egyházmegyei könyvtárakból, a volt Püspöki Könyvtárból, az átköltöztetett Egyházkerületi Levéltárból átvett könyvek, kéziratok között sok elázott, poros, penészfertőzött, rovar-és egérrágta dokumentum volt, amelyek a már korábban fertőtlenített és tisztított könyvtári állományt visszafertőzték volna, az alkalmazottak és kutatók egészségére nézve pedig veszélyt jelentettek. Ezért volt indokolt ennek az anyagnak is a tisztítása és fertőtlenítése. A komoly anyagi és szakmai hátteret igénylő preventív konzerválás során a már ismerős PreCon Bt. restaurátoraival működtünk együtt, akik a dokumentumokat speciális porszívóval portalanították, fóliazsákokban formalinnal fertőtlenítették, tisztító és emulgeáló szerekkel törölték át a dokumentumok kötéseit. A leszakadó részeket, gyengébb tartású kötéseket megerősítették, a jelentősebben károsodott kötetek számára kartondobozt készítettek.

A restaurációs munkálatok a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósultak meg. A támogató BGA Zrt.-nek köszönjük a pályázati támogatást, a restaurátoroknak pedig az eredményes munkát!