Hírek

04/23/2018 - 17:32 ∙ 6 év óta

Miközben az Istenbe vetett hit tételét a keresztyén közösséghez tartozás kizárólagos kritériumának tekintjük, az egyházhoz való viszonyulás esetében korántsem ilyen egyértelmű a következtetés. Mi lehet ennek az oka? Meghívott: Dr. Kiss Jenő.

04/07/2018 - 09:47 ∙ 6 év óta

2018. április 9. és 20. között próbahozzáférés keretében megnyitják a KPTI számára a Szaktárs felületet (https://www.szaktars.hu), amelyen öt magyar kiadó portfóliója érhető el (a KPTI hálózatán belül).

03/24/2018 - 11:35 ∙ 6 év óta

Egy korábban megkezdett projekt folytatásaként a 2017-es évben is újabb digitális tartalmakkal sikerült bővíteni a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának digitális archívumát.

03/22/2018 - 22:38 ∙ 6 év óta

Intézetünk könyvtárában elérhető a németországi De Gruyter kiadónál megjelenő Praktische Theologie című szakfolyóirat.

03/22/2018 - 22:25 ∙ 6 év óta

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában több év kimaradás után újra állományvédelmi munkákra került sor.

12/21/2017 - 12:33 ∙ 6 év óta

A KPTI hálózatának átszerelése miatt az e-Corvina könyvtári katalógus jelenleg csak a Teológiai Intézet belső hálózatáról elérhető.

10/14/2017 - 14:08 ∙ 6 év óta

A Teológiai Intézet felújítási munkálatainak részeként sor került a könyvtár bővítésére és részleges felújítására is. A könyvtár új tárolóhelységgel bővült, illetve megújult az olvasóterem, a kölcsönzőtér és az adminisztrációs iroda.

könyvtárfelújítás
06/21/2017 - 16:08 ∙ 6 év óta

A nagyméretű átépítési munkálatok miatt 2017. június 20 - szeptember 20 között szünetel a kölcsönzés és zárva tart az olvasóterem.

05/26/2017 - 14:11 ∙ 7 év óta

A Protestáns Teológiai Intézet könyvtára május 23-án peregrináció-történeti kiállítást színtere volt. A kiállítás bepillantást enged a külföldi tanulmányúton részt vett erdélyi protestáns diákok peregrinációjának részleteibe korabeli dokumentumaik alapján.

03/23/2017 - 13:00 ∙ 7 év óta

Hogy lehet az istenkérdésről beszélni egy olyan világban, amely alapkérdéseit már nem istenkérdésként fogalmazza meg? Lehet-e pluralista az az egyház, amely a Bibliára épít? A kérdés hermeneutikai. Meghívott: Dr. Geréb Zsolt (prof. emeritus).

Oldal