Hírek

03/22/2018 - 22:38 ∙ 3 év óta

Intézetünk könyvtárában elérhető a németországi De Gruyter kiadónál megjelenő Praktische Theologie című szakfolyóirat.

03/22/2018 - 22:25 ∙ 3 év óta

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában több év kimaradás után újra állományvédelmi munkákra került sor.

12/21/2017 - 12:33 ∙ 3 év óta

A KPTI hálózatának átszerelése miatt az e-Corvina könyvtári katalógus jelenleg csak a Teológiai Intézet belső hálózatáról elérhető.

10/14/2017 - 14:08 ∙ 4 év óta

A Teológiai Intézet felújítási munkálatainak részeként sor került a könyvtár bővítésére és részleges felújítására is. A könyvtár új tárolóhelységgel bővült, illetve megújult az olvasóterem, a kölcsönzőtér és az adminisztrációs iroda.

könyvtárfelújítás
06/21/2017 - 16:08 ∙ 4 év óta

A nagyméretű átépítési munkálatok miatt 2017. június 20 - szeptember 20 között szünetel a kölcsönzés és zárva tart az olvasóterem.

05/26/2017 - 14:11 ∙ 4 év óta

A Protestáns Teológiai Intézet könyvtára május 23-án peregrináció-történeti kiállítást színtere volt. A kiállítás bepillantást enged a külföldi tanulmányúton részt vett erdélyi protestáns diákok peregrinációjának részleteibe korabeli dokumentumaik alapján.

03/23/2017 - 13:00 ∙ 4 év óta

Hogy lehet az istenkérdésről beszélni egy olyan világban, amely alapkérdéseit már nem istenkérdésként fogalmazza meg? Lehet-e pluralista az az egyház, amely a Bibliára épít? A kérdés hermeneutikai. Meghívott: Dr. Geréb Zsolt (prof. emeritus).

02/23/2017 - 12:43 ∙ 4 év óta

A Teológiai Intézet könyvtára új szakirodalom beszerzéséhez kezdett az Intézetben folyó oktatás és kutatás támogatása céljából. Izgalmas könyvekről, témákról beszélgetünk. Meghívott: Koppándi Botond. Az esemény időpontja: 2017. február 28, kedd, 19.00 óra. Helyszín: Protestáns Teológiai Intézet, 205-ös tanterem.

02/02/2017 - 10:10 ∙ 4 év óta

Az Út református teológiai folyóirat a rendszeres teológiai, egyháztörténeti tanulmányok és főleg a gyakorlati teológiai közleményei, értekezései által – érintve a bibliai teológiát is – vált annak a tudománynak méltó sajtótermékévé, amelynek hivatása folytonos reformáció, reformálás alatt tartani az egyházat és a hozzá tartozó közösséget.

01/09/2017 - 10:07 ∙ 4 év óta

Az MTA Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Programban való részvételünk keretében az Arcanum Digitális Tár mellett ingyenes hozzáférést kaptunk az Akadémiai Kiadó szótár-csomagjaihoz is.

Oldal