Kiállítás -- Oratio, studio et collectio - Az erdélyi református kollégiumok 400 éve

Kiállítás -- Oratio, studio et collectio - Az erdélyi református kollégiumok 400 éve. Marosvásárhely
Hétfő, January 29, 2024 - 17:00

A Maros Megyei Múzeum Történeti Osztálya, a Haáz Rezső Múzeum és az Erdélyi Református Múzeum új időszaki kiállítást mutat be a marosvásárhelyi várban található múzeumépületben.

Az erdélyi református kollégiumok 400 éve című kiállítás megnyitójára 2024. január 29-én, hétfőn 17 órai kezdettel kerül sor.

Az erdélyi református oktatás legfelsőbb szintjét a 17–19. században egymás után megalakuló kollégiumok jelentették. A felsőoktatás létrejöttének első lépéseit Bethlen Gábor fejedelem tette meg, amikor 1622-ben az országgyűlés elé vitte a kollégium-alapítás kérdését. Ezt követően nyitotta meg kapuit Gyulafehérváron az első erdélyi református kollégium. A 400 éves múltat áttekintő kiállításunk a kollégiumok történetében bekövetkezett változásokat, folyamatokat igyekszik megragadni, különös hangsúlyt fektetve az erdélyi gyűjteményezésben betöltött szerepükre.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára három régi és ritka dokumentummal járul hozzá a kiállítás anyagához:

Halics Mihály kézirata
Halics Mihály (Halicius Michael, Karánsebes 1643 – London 1713–15 k.) Tanulmányait Nagyenyeden végezte, 1667–1669 között a szászvárosi iskola rektora. 1674-ben Hollandiába, majd Angliába utazott. Önéletrajzi jegyzetei a restaurálásra szánt dokumentumban maradtak fenn. 1674-es könyvtárjegyzéke tudatos gyűjtőről és egy rendkívüli műveltségű humanistáról árulkodik. Halits Mihályt román származása miatt a román tudományosság is számon tartja, fontos kapocs a 17–18. századi erdélyi román-magyar kulturális párbeszédben.
A rá vonatkozó szakirodalmat összegzi Monok István: MAMÜL IV. 7–8.

Hunyadi Abats Márton és fia, Bánffyhunyadi Abats János közös peregrinációs albuma
Apa és fia, idősebb és ifjabb Abats Márton albumának érdekessége, hogy apa és fia fél emberöltő eltéréssel ugyanazt a könyvecskét vitte magával külföldi bujdosására (1694–1697 és 1732–1735). Az emlékező sorok mellett útleírásukat, napi költekezéseiket is ebbe rögzítették. Különös jelentőséggel bír, hogy az albumba mindketten beírták a Hollandiában vásárolt könyveik listáját is.

Benkő Ferenc Parnasszusi időtöltése
Benkő Ferenc: Parnassusi időtöltés. 1796. Hetedik darab. Enyedi ritkaságok. Egy kis tóldalékkal. A ritkaságokban, és a haza javaiban gyönyörködöknek számokra. (8-r. 4 lev. és 98 l.) Kolosváratt, 1800.
Ritka és igényes kötésű mű, korának egyik kedvenc olvasmánya volt, ami azzal járt, hogy a példányok nagy része elhasználódott, elveszett az idők folyamán. Ezt az is bizonyítja, hogy a teljes sorozat még soha nem szerepelt együtt magyarországi könyvárveréseken.

https://muzeulmures.ro/exhibition/oratio-studio-et-collectio/