Kapcsolódó publikációk

N. N. --- 1869

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1868

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1866

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1865

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1864

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1863

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1862

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1861

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1860

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1867

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

Veres Kovács Attila --- 2002

Míg a történelmi Magyarország területén az emberek többnyire beleszületnek az egyházba öröklődés, szülői hagyomány folytán, addig az idegenbe szakadt hazánk fiai és leányai – minden köteléktől felszabadulva – vagy csatlakoznak egy egyházi közösséghez, vagy nem. Már nem köti őket a lelki környezet, a megtartó és fenntartó egyház ereje úgy, hogy ne térhetnének ki előle. A nagy szabadságban megszűnik a hazai népegyház jelleg.

Higyed István --- 2002

A török előtt Magyarország legnépesebb, magyarok által lakott vidéke a Temesköz volt. Elnéptelenedésére, majd népességének kicserélődésére a török uralom több mint másfél évszázada alatt, illetve az utána következő csaknem ugyanannyi ideig tartó osztrák fennhatóság alatt került sor. A kiegyezéstől az első világháború befejezéséig egy füzér telepesközség jelenik meg a Béga mentén, Lugos és Facsád között.

Luz, Ulrich --- 2009

Az evangélium ígéretéből származó öröm – lelkészi szolgálat a diaspórában és népegyházban – ekként fogalmazták meg a most zajló rendezvény témáját. 45 évvel ezelőtt fejeztem be teológiai tanulmányomat. Ha akkor kellett volna e témával foglalkoznom, bizonyára egyetértettem volna a címmel. Merthát hogy ne örvendeztem volna afelett, hogy egyházamban szolgálhatok. Én az evangéliumot akartam hirdetni.

Luz, Ulrich --- 2008

Freude aus der Verheissung des Evangeliums – Pfarrdienst in Diaspora und Volkskirche – so lautet das Thema unserer Tagung. Wenn man mich vor fünfundvierzig Jahren, als ich mein Theologiestudium abschloss, mit diesem Thema konfrontiert hätte, so hätte ich gesagt. Ja, selbstverständlich! Ich freute mich auf den Dienst in meiner Kirche. Ich wollte das Evangelium verkündigen.

Oldal