Kapcsolódó publikációk

Kása Mihály --- 1927

A minden oldalról megnyilvánult érdeklődésnek óhajtván eleget tenni, ezennel közrebocsátjuk az 1920 szept. 8—12-iki nagyenyedi református nagyhét emlékkönyvét. Akik jelen lehettek, azok e könyv nyomán újra átélhetik lélekben azokat az áldott napokat, amelyeken Isten gazdag ajándékait vehettük; akik nem jelenhettek meg, azok legalább ezúton vehetnek részt az ott kiáradott lelki kincsekből, a maguk és híveik építésére és gyarapodására. Legyen az Úr áldása e könyvön és annak olvasóin!

László Dezső --- 1929

A nagyhét bezárása.
Irodalmi estély. A nagyhét résztvevői és szállásadói.

Lészai Lehel --- 2017

Few passages in Matthew deal with the relation between Christ, his followers and the authorities. When Christ or the believers came into contact with the authorities, they usually ended up being persecuted, mistreated, jailed or executed. We examine the encounter of Jesus with Herod, Pharisees, Herodians, Pilate, chief priests, the first and second Roman centurion, and then the meeting of John the Baptist, Simon from Cyrene and Joseph of Arimathea with the authorities.

Gyenge János --- 1924

Egyházunk lelki és szervezetbeli újjászületésének érdekében jogos mindenkor, sőt kötelesség a régi elavult rendet felforgatni és ujjal cserélni fel. S ha megtették ezt már kivétel nélkül a világ összes kálvinista egyházai, miért vonnánk ki annak megtétele alól magunkat éppen mi, romániai magyar reformátusok, holott ez nálunk fajunk és egyházunk legfontosabb életkérdése.

Schippers, Jan A. --- 2006

Az előadás először a gazdaság lényegét világítja meg. Miről beszélünk, amikor a gazdaságról szólunk? Másodszor a gazdaságban tapasztalható fejlődésre tér ki. Úgy tűnik, senki sem tudja igazán, hogyan is működik a gazdaság. Valami autonóm történéssel állunk szemben, vagy korlátozható jelenséggel van dolgunk? Végül néhány konkrét tanácsot ad a szerző arról, mi is a teendőnk keresztyénekként a mai gazdasági folyamatban

Buzogány Dezső --- 2013

We have chosen the case of Franz Bos as a case study because all the methods which the Secret Police has used for surveillance, including harsh or intensive inspection at border checkpoints, detailed reports by agents, admonition, use of technical equipment, shadowing, etc., can be found to have been applied in his case.

Nagy Alpár --- 2012

A tanulmány a Romániai Református Egyház gazdasági helyzetét mutatja be 1940 és 1944 között. Románia magyar lakosságának elszegényedése ebben az időszakban állam politika volt. Ez alól a református egyház sem képezett kivételt. Az elviselhetetlen adóterhek és a gazdasági nyomás hatására megtizedelődtek a pénzügyi források és a gazdaság önnfentartósága meggyengült.

Buzogány Dezső --- 2009

Jelen tanulmány célja az, hogy Kálvin levelezéséből és kisebb, eddig még magyarra le nem fordított írásaiból vett adatokkal illusztrálja, esetleg árnyalja az Institutióban kifejtett elméleti államtanát és társadalomfelfogását, különösképpen az után, hogy strasbourgi száműzetéséből visszatért, és Genf, illetve a környék egyházi és társadalmi életének megszervezésre felszólították. Idői behatárolásunk tehát a század harmincas éveinek végétől számított tíz esztendő.

Pásztori-Kupán István --- 2008

It is often argued that the sixteenth-century Reformation initiated a chain of events that ultimately led not only to religious pluralism within the body of the Western Christian Church, but also to the rise and dispersion of mutual acceptance among various religious groups. The fact, however, that these two things (i.e. religious pluralism and tolerance) did not emerge directly and immediately (almost as a matter of course) from the Reformation itself, is similarly undeniable.

Beek, Abraham van de --- 2008

It is a challenge to the Reformed Church in Erdély to become really Reformed: reformed according to the beginnings and sources of Christian life and thought. That means: developing a lifestyle of love and care sustained by prayer and intercession, living as foreigners, – foreigners, not due to political decisions of the past, but due to a much more fundamental decision of the Lord to make Christians heirs of a heavenly kingdom, with a citizenship in heaven.

Hankó-Nagy Alpár --- 2007

The First Two Months of Existence of the Southern Transylvanian Reformed Church District (September–October 1940) The study presents the first two months of the existence of the Southern Transylvanian Reformed Church District. This church district is not a historical part of the Hungarian Reformed Church, it was created after the Second Dictate of Vienna, which inorganically tore Transylvania in two.