Keressen a könyvtári katalógusban

Nyitvatartási program

Hírek és események

05/23/2017 - 18:00

A Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára kiállítást szervez a 17–20. századi protestáns lelkipásztorok külföldi tanulmányi úton vásárolt könyveiből, emlékalbumaiból.

05/09/2017 - 18:00

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtára 2017. május 9-én, este 18 órától kiállítással egybekötött megemlékezést szervez dr. Musnai László lelkész, bibliakutató, művelődéstörténész elhalálozásának 50. évfordulójára.

Digitális arhívum

Imre Lajos --- 1934 | 77 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.


Tavaszy Sándor --- 1928 | 61 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.


Tavaszy Sándor --- 1930 | 68 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.


Tavaszy Sándor --- 1932 | 76 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.


Sokan olvasták

Olvasásra ajánljuk

Tőkés István ∙ 1985 ∙ 266 old.

Feltűnő, hogy a századeleji theologiai irodalomban milyen ritkán esik szó a hermeneutikáról. Annál feltűnőbb azonban, hogy a századfordulótól kezdődően az érdeklődés középpontjába került ez a szaktárgy.


Imre Lajos ∙ 1941 ∙ 229 old.

A kolozsvári teológiai fakultás egyik módszeres értekezletén merült fel az a gondolat, hogy a teológiai hallgatók számára szükséges lenne gondoskodni arról, hogy teológiai tanulmányaik és az egyház jelen élete kérdései között a kapcsolat világosabban álljon előttük.


Nagy Géza ∙ 1995 ∙ 328 old.

"Akadémiánk ma tényleg azoknak a lelkipásztoroknak nevelő iskolája, akik magukat teljesen és lelkiismeretesen Istennek szentelik” - írja Kálvin 1563-ban Mercier párizsi professzornak, akit a genfi theologiai akadémia ótestamentumi tanszéke számára meg akar nyerni.


Kozma Zsolt ∙ 2005 ∙ 165 old.

Ez a szótár nem csupán a teológiai tudományokban jártasok és egyházi műveltségűek számára készült, hanem azoknak is segítséget kíván nyújtani, akik bármely tudomány területén kutatnak.


Kevesen olvasták