Keressen a Corvina könyvtári katalógusban

Nyitvatartási program

Hírek és események

2018/09/03 - 15:33 ∙ 2 hónap óta

2018. szeptember 3-28. között szabad a hozzáférés az Akadémiai Kiadó adatbázisaihoz: szotar.net (az Akadémiai Kiadó szótárai), eisz.mersz.org (298 szakkönyv érhető el kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában).

2018/05/13 - 16:44 ∙ 6 hónap óta

Milyen az az istentisztelet, amelyen a mai ember is megtalálja a helyét? Egyáltalán lehet-e egy istentisztelet modern? Korszerű nyelvezet? Informális retorika? Korszerű zenei műfajok? Új technológiai kütyük? Megérkezett az a könyv, amely pontosan ezeket a kérdéseket tárgyalja.

Digitális arhívum

Kenessey Béla ∙ 1897 ∙ 44 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.


Kenessey Béla ∙ 1898 ∙ 51 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.


Kenessey Béla ∙ 1899 ∙ 59 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.


Kenessey Béla ∙ 1900 ∙ 43 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.


Sokan olvasták

Olvasásra ajánljuk

Tőkés István ∙ 1985 ∙ 266 old.

Feltűnő, hogy a századeleji theologiai irodalomban milyen ritkán esik szó a hermeneutikáról. Annál feltűnőbb azonban, hogy a századfordulótól kezdődően az érdeklődés középpontjába került ez a szaktárgy.


Imre Lajos ∙ 1942 ∙ 450 old.

Ez a munka a vallásos nevelés és a vallástanítás teológiai alapon felépített rendszerét akarja adni.


Imre Lajos ∙ 1941 ∙ 229 old.

A kolozsvári teológiai fakultás egyik módszeres értekezletén merült fel az a gondolat, hogy a teológiai hallgatók számára szükséges lenne gondoskodni arról, hogy teológiai tanulmányaik és az egyház jelen élete kérdései között a kapcsolat világosabban álljon előttük.


Nagy Géza ∙ 1995 ∙ 328 old.

"Akadémiánk ma tényleg azoknak a lelkipásztoroknak nevelő iskolája, akik magukat teljesen és lelkiismeretesen Istennek szentelik” - írja Kálvin 1563-ban Mercier párizsi professzornak, akit a genfi theologiai akadémia ótestamentumi tanszéke számára meg akar nyerni.


Kevesen olvasták