Márk evangéliuma

A lista 3 elemet tartalmaz. Ezen az oldalon a 1 - 3 elemek láthatók.

Bekő István Márton 2010. július 1-én védte meg doktori dolgozatát Újszövetségből, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Kutatási területe: Márk evangéliumának csodaelbeszélései. A szerző a dolgozatban a csodaelbeszélések megértésével foglalkozik. Munkája egyszerre történeti és hermeneutikai, és kutatási eredményeivel párbeszédet kíván nyitni a csodaelbeszélések megértésének legfontosabb kérdéseiről.

Most már lehetséges fentartás nélkül a vallástörténeti alapra helyezkedni és a vallás metafizikai oldalát minden csorba nélkül egészen természetesen érvényesíteni. Így egészen közel juthatunk a bibliához, és bele helyezkedhetünk annak eredeti világnézletébe. Ez által az élettelen, merev orthodoxia életet; a ma általában elfogadott pietizmus pedig csontot és izmokat nyer. A metafizikai alapon tartott vallástörténeti theologia az igazi keresztyén, és egyben tudományos theologia, mely a vallásnak úgy tapasztalati, mint metafizikai oldalát összefoglalja.

Ez nem zengzetes új fordítás, nem is az evangélium versbe szedése; hanem annak lehető legeredetibb alakjába való visszaállítása szöveg, versforma és szerkezet tekintetében egyaránt. A szabad verselésnek ez a formája, mely napjainkban a modern irodalomban újból kezd tért hódítani, a római császárság korában volt virágzó. De a bibliai irodalomban még régibb, mert úgy tekinthető, mint az ősi prófétai verselés egyenes leszármazottja.

Subscribe to Márk evangéliuma