igemagyarázat

A lista 28 elemet tartalmaz. Ezen az oldalon a 1 - 10 elemek láthatók.

Mindig valami csodálatosan mély titokzatosságot éreztem az alkonyai csöndjéből. A legkedvesebb óráim azok voltak, ha csöndes estén felmentem egy hegyre a falu fölé s megálltam ott akkor, mikor az alkony kezdi a maga barna szárnyait teregetni a házakra.

Rész szerint. . ., Az alkalomm.

Közéi az Úr, A tusakodó kegyelem, Idő előtt ne ítéljetek. — Ozv. Lázár Istvánná felett. —, Mindig az és mindig új, Átutalások. — Br. Wesselényi Béiáné feiett. —

Béke a viharban. — Az Üt izenete a lelkipásztorokhoz. —

A só és a világosság.

Tanári székfoglaló értekezés a kolozsvári ref. theol. fakultás évmegnyitó ünnepélyén,
1918. szeptember 15-én. Képek az ifjúsági munka köréből. III. Egy kis nemi pásztoráció.

Ő előbb szeretett minket..., Az Úr közelében, Elég..., Ahol a föld összeér az éggel...,

Oldal

Subscribe to igemagyarázat