igemagyarázat

A lista 29 elemet tartalmaz. Ezen az oldalon a 1 - 10 elemek láthatók.

Jesus refers to the Law when the Scribes and Pharisees accuse a woman of adultery: “the hands of the witnesses shall be the first raised against the person to execute the death penalty” (Deut 17,7). According to Károly Balázs, the word avnama,rthtoj ‘without sin’ used in the Gospel is etymologically related to ma,rturoj ‘witness’. If he is right, this might shed a new light on our interpretation of this pericope, as well as our view of sin in general. On the other hand, if there is no such relationship, the reference to the law raises the possibility of false witnessing.

Mindig valami csodálatosan mély titokzatosságot éreztem az alkonyai csöndjéből. A legkedvesebb óráim azok voltak, ha csöndes estén felmentem egy hegyre a falu fölé s megálltam ott akkor, mikor az alkony kezdi a maga barna szárnyait teregetni a házakra.

Rész szerint. . ., Az alkalomm.

Közéi az Úr, A tusakodó kegyelem, Idő előtt ne ítéljetek. — Ozv. Lázár Istvánná felett. —, Mindig az és mindig új, Átutalások. — Br. Wesselényi Béiáné feiett. —

Béke a viharban. — Az Üt izenete a lelkipásztorokhoz. —

A só és a világosság.

Tanári székfoglaló értekezés a kolozsvári ref. theol. fakultás évmegnyitó ünnepélyén,
1918. szeptember 15-én. Képek az ifjúsági munka köréből. III. Egy kis nemi pásztoráció.

Oldal

Subscribe to igemagyarázat