Digitális archívum

Összesen 1198 találat. Ezen az oldalon a(z) 211 - 240 címek láthatók.
Varga László --- In: Az Út --- (31) 2005 | 43-50 old.

A könyvben megjelent tanulmányok jó része előbbi tanulmányok folytatása. Mivel a szerzőtől egyebet nem olvastam, teljes értékű, átfogó bírálatot felelősséggel nem mondhatok, de bizonyos vonatkozásokban határozott véleményem alakult ki. Ezt próbálom most összefoglalni.

Visky András --- In: Az Út --- (31) 2005 | 37-42 old.

Az ezredvégi keresztyénség, ezen belül pedig, kiváltképpen a keresztyén alkotóértelmiség, amennyiben helyzetét a hit és élet, a kultúra és lelkiség viszonylatában szemléljük, ahhoz a divatdiktátorhoz hasonlít, aki egyik pillanatról a másikra, az események számára észrevétlen alakulása folytán megrendelések nélkül marad.

Dávid Lajos --- In: Az Út --- (31) 2005 | 31-36 old.

Hazai református egyházunkat általában – szemben a nyugati egyházakkal – a hagyományokhoz inkább ragaszkodó, az újat óvatosan fogadó szemlélet jellemzi. Vajon mi van e mögött? Jól kipróbált értékek konzekvens vállalásáról, minden tőlünk idegen hatás higgadt megszűréséről beszélhetünk? Meddig mehetünk a hagyományainkhoz való ragaszkodásban, és mikor válhat ez a ragaszkodás a szükséges fejlődés kerékkötőjévé? Témánk időszerűsége vitathatatlan, s üdvös, jövendőbe mutató eszmélődés támadhat, nem is annyira az előadás, mint az azt követő beszélgetések által.

Higyed István --- In: Az Út --- (31) 2005 | 26-30 old.

Ez a tanulmány Krassófüzesi Református Egyházközség történetébe nyújt betekintést.

Kozma Zsolt --- In: Az Út --- (31) 2005 | 22-25 old.

Úgy tartják rólunk, a református egyházról, hogy szolgálatunk központjában a prédikáció van. Ez nem igaz akkor, ha a sákramentumokkal ellentétben állítjuk. Nem igaz tehát az, hogy a református istentisztelet középpontjában a prédikáció, a római katolikus egyház istentiszteletének középpontjában az úrvacsora áll. Inkább: istentiszteleti életünk olyan ellipszis, amelynek az egyik gyújtópontjában a prédikáció, a másikban a sákramentum van.

Frank Sawyer --- In: Az Út --- (31) 2005 | 5-21 old.
Kelemen Attila --- In: Az Út --- (31) 2005 | 3-4 old.
N. N. --- (31) 2005 | 1-52 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

N. N. --- In: Az Út --- (30) 2004 | 211-211 old.
Ötvös József --- In: Az Út --- (30) 2004 | 207-210 old.

Röpke történelmi visszapillantásunk tükrében sok évszázados társkeresés útjai elevenednek meg.

Adorjáni Zoltán --- In: Az Út --- (30) 2004 | 203-206 old.

Kecskeméthy István száznegyven éve, 1864. január 31-én született Pakson. Harmincegy éves korában, 1895-ben került Kolozsvárra és lett a Református Teológiai Fakultás ószövetséges professzora.

Adorjáni Zoltán --- In: Az Út --- (30) 2004 | 197-202 old.

Harminc évvel ezelőtt hunyt el Imre Lajos, egyházi életünk kiemelkedő személyisége.
Imre Lajos lelkipásztori, professzori, teológiai, missziói és egyéb tevékenységét a mindenekfölött álló engedelmes szolgálat és az imádkozás foglalta össze; mert meg volt győződve afelől, hogy nem az a döntő, hogy Krisztusról beszéljünk másoknak, hanem az, hogy Krisztusnak beszéljünk másokról.

Tunyogi Lehel --- In: Az Út --- (30) 2004 | 195-196 old.

Mindig az első mondat a legnehezebb. Ezt most olyan természetesen, sallangmentes könnyedséggel állítom, mintha az imént éppen nem az ún. első mondatot írtam volna le. Írás közben az az érzésem, hogy valaki áthajol a vállam fölött, hogy belepillantson írásfélben tekerőző szövegembe.

Higyed István --- In: Az Út --- (30) 2004 | 189-194 old.

Ez a tanulmány Bégamonostor történetét írja le.

Dukkon Ágnes --- In: Az Út --- (30) 2004 | 182-188 old.

Tótfalusi Kis Miklós sorsát, élete eseményeinek alakulását alapvetően meghatározta a Biblia: mondhatjuk, minden jó és minden rossz abból származott, hogy a 17. század utolsó évtizedeiben időszerűvé váló bibliakiadás ügye éppen őt találta meg. A Szentírás azonban nemcsak a külső sors alakulását befolyásolta, hanem belső világát is, hiszen Tótfalusi teológiai képzettséggel rendelkezett.

Jan-Andrea Bernhard --- In: Az Út --- (30) 2004 | 169-181 old.

Ebben a kis tanulmányban szeretném ezeket a nyomtatásban meg nem jelent gyászverseket bemutatni és a történelmi összefüggésekre rámutatni. Péter Miklós lelkipásztor-tanárnak mondok köszönetet a disztichonban írt gyászversek szakavatott magyar fordításáért.

Kelemen Attila --- In: Az Út --- (30) 2004 | 167-168 old.
N. N. --- (30) 2004 | 164-214 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

N.N. --- (30) 2004 | 162-163 old.
N.N. --- In: Az Út --- (30) 2004 | 160-161 old.
Kállay Dezső --- In: Az Út --- (30) 2004 | 157-159 old.

Amint a cím alapján már sejthető, Geréb Zsolt jelen munkájában arra törekszik, hogy a két thesszalonikai levél tanítását egyetlen egységbe fogva, igei üzenetként tárja azt az olvasó elé.

N. N. --- In: Az Út --- (30) 2004 | 154-156 old.

Harminc éve, 1974. szeptember 9-én bomlott el földi sátorháza és találta meg mennyei, örökkévaló házát intézetünk ószövetséges professzora, dr. Nagy András. A hányatott sorsú (katonaság a fronton, meghurcoltatás, kényszernyugdíjazás) tudósra, életpéldájával is nevelőre, nemzedékek lelki atyjára emlékezünk a jelen kis írástöredékkel.

Ladányi Sándor --- In: Az Út --- (30) 2004 | 144-153 old.

A Coetus Theologorum (Református Theologusok Munkaközössége, a továbbiakban: Munkaközösség) Vasady Bélának, a debreceni Tisza István Tudományegyetem Hittudományi Kara professzorának a kezdeményezésére és vezetése alatt, valamint Bodonhelyi József főtitkár irányítása mellett, Debrecenben jött létre.

Veress László --- In: Az Út --- (30) 2004 | 130-143 old.

Önéletírásából kiderül, hogy olthévízi élete és szolgálata két jól elkülöníthető szakaszra osztható: 1743–1746 között Bethlen Kata udvari lelkészeként, 1746–1749 között pedig udvari és gyülekezeti lelkészként is szolgált a faluban.

Kozma Zsolt --- In: Az Út --- (30) 2004 | 123-129 old.

Az Ember Fia a szombatnak is Ura (Mk 2,28) – Jézusnak ez a kijelentése helyreállítja az ember és a törvény viszonyát. A piacgazdaság íratlan törvényei meghatározzák az emberi cselekvést és magát az embert is.

Kereskényi Sándor --- In: Az Út --- (30) 2004 | 117-122 old.

Ez a tanulmány a házasságról és az elválásról gondolatokat gyűjt az Újszövetség fényében.

Vörös Éva --- In: Az Út --- (30) 2004 | 115-116 old.

Amikor pedig egy dolgos élet után az erőnk fogyóban van, de nem úgy az aratnivaló, mi sem tudunk mást tenni, mint továbbadni az „eredeti” jézusi biztatást: kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.

N. N. --- (30) 2004 | 112-163 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

Sass Kálmán --- 1946 | 67 old.

Úgy látszik, az, emberben ez az éhség örök. Az ég és a föld nagyon megócskult, erősen megavult, jobbat, tisztábbat, igazabbat, „újat" várunk. És pedig ezt az újat nagyon várjuk. Nappal munkánkban!, éjjel álmainkban, ha gyermekeinkre nézünk., a tükörből visszabámuló gondráncolta orcánk, a fekete hajszálak között kikandikáló fehérek... várnak és várunk.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 299-300 old.

A Rajna folyó közepén, mintha a sziklából nőtt volna ki, áll egy régi torony. Elmondom annak a történetét.

Oldal