Digital archive

Displaying 1 - 30 of 1179
Szász Emese --- (1) 2006 | 213 old.
N. N. --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 316-343 old.

Zabán Bálint Károly: John Owen-konferencia Appeldoornban
Balogh Csaba: Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról
Balogh Csaba: Megalakult a Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör
Adorjáni Zoltán: In memoriam dr. Herczeg Pál (1939. június 26. – 2017. április 24.)
Ágoston Csaba: Mert most tükör által homályosan látunk… 1Kor 13,12
Adorjáni Zoltán: Dr. Herczeg Pál tudományos közleményei

N. N. --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 299-315 old.

Riemer Roukema: Klaus Berger klagt an
Geréb Zsolt: Ulrich Luz: Theologische Hermeneutik des Neuen Testaments

Krecht Gyöngyvér --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 281-298 old.
Ledán M. István --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 268-280 old.
Székely Csilla Imola --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 249-267 old.
Lészai Lehel --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 237-248 old.
Adorjáni Zoltán --- (110) 2017 | 237-340 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

N. N. --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 213-227 old.
N. N. --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 208-212 old.
N. N. --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 202-207 old.

Kovács Teofil: Kovács Ábrahám: Nemzetközi kálvinizmus Európa perifériáin: magyar és skót protestáns kapcsolatok a 19. században
Bak Ágnes: Az Út repertóriuma: 1915–1944, 2001–2006

Bak Áron --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 195-201 old.
Murádin Jenő --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 187-194 old.
Ősz Sándor Előd, Tóth Levente --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 183-186 old.
Hermán M. János --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 171-182 old.
Tőkés István --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 165-170 old.

Szentlélekről lévén szó, azzal a legyőzhetetlen akadállyal találkozunk, hogy lehetetlen a szokásos értelemben vett beszédmód. Nem beszélhetünk róla sem úgy, mint emberről, sem úgy, mint látható tárgyról, ugyanis emberi tapasztalati világunkon kívül esik. Itt különösképpen igaz a Kálvin megállapítása, hogy véges nem foghatja föl a végtelent.

Ledán M. István --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 145-164 old.

Ingoványos talajra lépünk, ha azt kérdezzük, hogy micsoda az álom, és mit üzen az a Biblia szerint, illetve ki üzen az álomban. Tanulmányom első, hosszabb részében Jung álomértelmezését mutatom be, és összehasonlítom ezt a freudi álomfelfogással. A második, rövidebb részben a gyász feldolgozásának vonatkozásában fogom vázolni az álmok szerepét, jelentőségét és „hatékonyságát”.

Hodossy-Takács Előd --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 133-144 old.

Varga Zsigmond életútja, sorsa azért különleges, mert a magyar történelem egyik viharos szakaszának hamisítatlan lenyomatát láthatjuk benne. Ha visszatekintünk a számára adatott hét évtizedre, és személyes sorsát ennek az időkeretnek históriájában szemléljük, akkor ez az időszak a magyar kultúrtörténet egyik utolsó fénykorát, az első világháborút, a két világháború közötti éveket, a második nagy világégést és egy újabb sötét kor kezdetét öleli fel.

Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 127-132 old.

Buzogány Dezső (Szederjes, Maros megye, 1957. június 30.) egyháztörténész, folyóiratunk felelős szerkesztője, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának professzora és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet társult professzora nemsokára tölti be 60 életévét. Ezért hadd álljon előttünk eddigi pályafutása és munkássága.

Adorjáni Zoltán --- (110) 2017 | 127-228 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 393-420 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 333-382 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 247-288 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 497-535 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 461-496 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 421-460 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 383-420 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 332-382 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 297-330 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 246-296 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Pages