Digitális archívum

Összesen 1198 találat. Ezen az oldalon a(z) 91 - 120 címek láthatók.
N. N. --- (12) 1869 | 1-123 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- (11) 1868 | 1-111 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- (9) 1866 | 1-99 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- (8) 1865 | 1-141 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- (7) 1864 | 1-115 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- (6) 1863 | 1-98 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- (5) 1862 | 1-89 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- (4) 1861 | 1-98 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- (3) 1860 | 1-75 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- (10) 1867 | 1-120 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 2-56 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Geréb Pál --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 13-118 old.

Miért nem képes az ember a közösségre? Ha pedig nem képes, miért nem tud élni közösség nélkül? Hogyan vezeti vissza Isten az embert a maga és embertársai közösségébe? Ez az 1947- ben, tehát a második világháború után készült magántanári dolgozat a Biblia alapján keres feleletet az előbbi kérdésekre, és a következő lépéseken végighaladva kísérel meg teológiai választ adni a közösség kérdéskörére:
1. Isten úgy alkotta meg az embert, hogy emberi mivoltának lényege a szeretetközösség legyen Istennel és embertársával.

Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 5-12 old.
Adorjáni Zoltán --- (110) 2017 | 1-120 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 717-741 old.

Az intézet belső rendezvényeként 2016. október 25- én immár másodjára meghirdetett eseményt élénk érdeklődés kísérte mind az oktatók, mind a hallgatók részéről. Az elhangzó előadások, személyes jellegű beszámolók elsősorban a teológiai oktatásban részt vevő hallgatók szempontjait igyekeztek szem előtt tartani.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 711-717 old.

A debreceni szerkesztői közösség új, magyarított címmel látta el tudományművelő folyóiratát. Ugyanakkor az előd folyóiratéhoz képest új licencszámot szerzett.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 706-711 old.

Erasmus: Institutio principis christiani. Bázel 1516.
500 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet legrégibb könyve - bemutatja Márton István.

Benyik György: Magyar Biblikusok Lexikona - bemutatja Geréb Zsolt.

Dávid Gyula --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 691-705 old.

Sztálin halála után a szovjet blokkhoz tartozó kommunista államok egyházi politikája fokozatosan megváltozott. 1955-ben Márton Áron, a halálra ítélt római katolikus püspök kiszabadult a börtönből, és sok más pap, szerzetes és miniszter mentesült. A romániai magyar protestáns egyházak kapcsolatba léphetnek a apácák templomaival Magyarországon és a világon. Az útlevelek megszerzésére vonatkozó egyszerűsített igazgatási eljárás után az emberek külföldre utaznak és kapcsolatokat építhetnek ki.

Kozák Péter --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 663-690 old.

Paul Tillich újraértelmezte a kereszténységet a korreláció módszerének megfelelően. Fel kell tennünk a kérdést, hogy ezzel a gigantikus vállalkozással valóban sikerült-e megőrizni a kereszténységet eredeti formájában. Megpróbálom bebizonyítani, hogy a hagyományos és a Tillichi teológia között jelentős eltérés tapasztalható, különösen a történeti Jézus kérdésével, az ontológiai fogalmak és az "inkarnáció" használatával kapcsolatban.

Kulcsár Árpád --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 646-662 old.

A XX. Század hajnalán a fiatal Ravasz László újragondolta a magyar református homiletikát. Programját alapvetően az úgynevezett "érték teológia" ösztönzi, amelyet az új-kanti filozófia ihletett.
Ebben a cikkben a karácsonyi prédikációinak elemzésével vizsgálom homilétikus módszereit. Megvizsgálom a retorikai helyzetet, a választott bibliai szövegeket, a struktúrát, a tartalmat és a prédikációk illusztrációit. Megállapítom azt, hogy fél évszázaddal később még tanulhatunk Ravasz nézeteiből.

Fodor Ferenc --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 613-645 old.

Az esszé (1) elején a "tolerancia" rövid történeti összefüggésben jelenik meg, és különbséget tesz a tartalom és a formális tolerancia között. Ezt követően az ősi Kelet - vallási-történelmi összefüggésben - vallási toleranciáját írják le (2-3). Az alábbiakban (4) bemutatjuk a toleranciával ma értelmezett interperszonális viselkedést. Az ötödik fejezetben az "Izrael külföldi országokban" (6) "Az idegen Izraelben" cím alatt szerepel. Az utolsó részben (7) röviden összefoglaljuk a témát.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 599-612 old.

Adorjáni Zoltán, lapunk főszerkesztője 60 éves. Vezérigének Sámuel mondását választottam, mert úgy érzem, illik az alkalomhoz. Mert mi is van ebben az igeversben? A próféta visszatekint és leltárt készít. Visszatekint a megtett útra, és elégedetten nyugtázza, hogy az Úr mindvégig mellette állt. A „mindeddig” pedig azt jelzi, hogy az útnak nincs vége, a folyamat nem zárult le. Ez itt legfeljebb csak pihenő, meg-/felszusszanás.

Adorjáni Zoltán --- (109) 2016 | 594-741 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 581-589 old.

Máthé-Farkas Zoltán bemutatja Pelham, Abigail: Contested Creations in the Book of Job. The-World-as-It-Ought-and-Ought-Not-to-Be című könyvét.

Gaal György --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 542-580 old.

Antonina de Gerando apja oldaláról egy francia nemes családtól származik, anyja oldalán a híres gróf Teleki családtól. Ebben a második tiszteletben a harmadik nagy nevelője (Brunswick Teréz) és anyja nővére (Teleki Blanka) követte a harmadik oktatót. Franciaországban tanult, és ott tanult diplomáját.

Papp György --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 523-541 old.

A tanulmány záró részében a reformáció korszakából (Erasmus, Calvin, Bullinger, II. Helvét Hitvallás, Heidelbergi Káté, Szegedi Kis István) a legfontosabb dichotómikus és trichotomikus antropológiai modellek állnak, és a 20. századi antropológiai szemlélet szintézise a század teológiája (Karl Barth, Wolfhart Pannenberg, Cullmann Oscar, Sebestyén Jenő, Török István, Gaál Botond és mások). A történeti bemutatásra vonatkozó következtetést az antropológiai vizsgálatok eredményeinek más teológiai területekre való alkalmazására vonatkozó lehetőségek vizsgálata követte.

Kulcsár Árpád --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 506-522 old.

Mielőtt a Barthi-teológia megkérdőjelezte a retorika jelentőségét a magyarországi református teológiai gondolkodásra, Ravasz László (1882-1975) hangsúlyozta az esztétikai tapasztalat fontosságát a prédikációban.

Kustár Zoltán --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 477-505 old.

A dolgozat a biblika-egzegézis, teológiai, hermeneutikai és tudományos-történelmi kérdéseivel foglalkozik. Miért van szüksége a Biblia értelmezésére, és miért lenne tudományos? E kérdések szerint a történeti-kritikai exegézis a legmegfelelőbb módszer a bibliai szövegek értelmezésére, valamint a strukturális, olvasóközpontú és tárgyi módszerek szerepére a homiletikában.

Adorjáni Zoltán --- (109) 2016 | 473-592 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 454-468 old.

Doktori címet szerzett Lukács Olga. Lukács Olga református lelkipásztor, egyetemi oktató február 19-én védte meg teológiai doktori tézisét a kolozsvári Babeş—Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán.

Oldal