Digitális archívum

Összesen 1198 találat. Ezen az oldalon a(z) 31 - 60 címek láthatók.
Bak Áron --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 195-201 old.
Murádin Jenő --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 187-194 old.
Ősz Sándor Előd, Tóth Levente --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 183-186 old.
Hermán M. János --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 171-182 old.
Tőkés István --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 165-170 old.

Szentlélekről lévén szó, azzal a legyőzhetetlen akadállyal találkozunk, hogy lehetetlen a szokásos értelemben vett beszédmód. Nem beszélhetünk róla sem úgy, mint emberről, sem úgy, mint látható tárgyról, ugyanis emberi tapasztalati világunkon kívül esik. Itt különösképpen igaz a Kálvin megállapítása, hogy véges nem foghatja föl a végtelent.

Ledán M. István --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 145-164 old.

Ingoványos talajra lépünk, ha azt kérdezzük, hogy micsoda az álom, és mit üzen az a Biblia szerint, illetve ki üzen az álomban. Tanulmányom első, hosszabb részében Jung álomértelmezését mutatom be, és összehasonlítom ezt a freudi álomfelfogással. A második, rövidebb részben a gyász feldolgozásának vonatkozásában fogom vázolni az álmok szerepét, jelentőségét és „hatékonyságát”.

Hodossy-Takács Előd --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 133-144 old.

Varga Zsigmond életútja, sorsa azért különleges, mert a magyar történelem egyik viharos szakaszának hamisítatlan lenyomatát láthatjuk benne. Ha visszatekintünk a számára adatott hét évtizedre, és személyes sorsát ennek az időkeretnek históriájában szemléljük, akkor ez az időszak a magyar kultúrtörténet egyik utolsó fénykorát, az első világháborút, a két világháború közötti éveket, a második nagy világégést és egy újabb sötét kor kezdetét öleli fel.

Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 127-132 old.

Buzogány Dezső (Szederjes, Maros megye, 1957. június 30.) egyháztörténész, folyóiratunk felelős szerkesztője, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának professzora és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet társult professzora nemsokára tölti be 60 életévét. Ezért hadd álljon előttünk eddigi pályafutása és munkássága.

Adorjáni Zoltán --- (110) 2017 | 127-228 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 393-420 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 333-382 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 247-288 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 497-535 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 461-496 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 421-460 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 383-420 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 332-382 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 297-330 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 246-296 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 209-245 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 144-208 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 99-143 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

Jenei Tamás --- (11) 2000 | 58-98 old.

Havonta megjelenő teológiai szaklap.

N. N. --- (49) 1909 | 1-186 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- (48) 1906 | 1-248 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- (47) 1905 | 1-284 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

Ravasz László --- (46) 1904 | 1-255 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

Czirmay Zoltán --- (45) 1903 | 1-261 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

Czirmay Zoltán --- (44) 1902 | 1-188 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

Szász Béla --- (43) 1901 | 1-170 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

Oldal