Digitális archívum

Összesen 58 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 30 címek láthatók.
Simon János --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 228-228 old.
Szűcs Ferenc --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 216-220 old.
Simon János --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 459-461 old.
Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 456-459 old.
S-R. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 456-456 old.
Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 453-455 old.
Juhász Tamás --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 433-439 old.
Pál Judit --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 587-590 old.
Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 587-587 old.
Bognárné Kocsis Judit --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 562-573 old.

The views of Sándor Karácsony about religious education can be clearly discerned from his writings. The main task of reformed pedagogy is to activate continuously the divine notions in this continuously changing world. Protestant teachers must accomplish their daily work according to the Gospel of Christ. The Hungarian Reformed Church was a so-called “church of schools” for hundreds of years. This means that even between WWI and WWII it owned more schools than churches. The number of Reformed schools is significant even today.

Kállay Dezső --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 688-693 old.
Balogh Csaba --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 712-716 old.

Balogh Csaba: Felekezeti teológia, Egyetemes Tudomány. Ünnepi szimpózium a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet épületének 120. évfordulóján

Bodó Sára --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 711-711 old.
Kolumbán Vilmos József --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 693-695 old.
Kulcsár Árpád --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 603-687 old.

Ez a dolgozat azt kívánja igazolni, hogy Ravasz László filozófusként és esztétaként művelte a gyakorlati teológiát. Igyekszik feltárni gondolkodásának filozófiai gyökerét, hogy tudniillik kik és milyen irányzatok voltak hatással reá, valamint azt is, hogy miként alakította ki filozófiai és esztétikai nézeteit, hogyan képviselte ezeket mindaddig, míg teológiai álláspontja más irányba nem terelte őt.

Fekete Károly --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 597-602 old.

Ravasz László Homiletikája egyrészt sikertörténet, mert teológiatörténeti mérföldkő, és 100 éven át mértékadó munka volt, mert az építő teológiai irányból táplálkozott; és még ma is mértékadó a maga módján.

Adorjáni Zoltán --- (108) 2015 | 597-712 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

Simon János --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 590-592 old.
Visky Sándor Béla --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 583-586 old.
Bogdán Zsolt András --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 574-582 old.
Csendes László --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 534-561 old.

A totális rendszerek mintegy ötven esztendeje alatt Romániában nem alakulhatott ki a társadalmi dialógus kultúrája, nem jöhetett létre az erőtér, amelyet a szociológusok „civil szférának” szoktak nevezni.

Hermán M. János --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 522-533 old.

E tanulmány azzal a céllal követi a Genfi Káté útját, hogy a fellelhető nyomoknak, de főleg a fordításoknak köszönhetően jelezhessük, hogy mikor jelenhettek meg a „kálvini vonások a magyarság lelki arcán".

Batizán Attila --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 509-521 old.

Ebben a dolgozatban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a nyugateurópai kortárs teológiák miként határozzák meg, és milyen kontextusban használják a diaszpóra fogalmát.

Fekete Csaba --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 488-509 old.

A fenti főcím után zárójelbe tett kérdőjel a forrásjelölés pontosságát vonja kétségbe. Ez a tanulmány a kérdés megtárgyalása és a helyesbítések érdekében született a magyarországi bizottsági munka keretei között.

Roukema, Riemer --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 477-487 old.

Ez alkalommal arról szeretnék röviden beszélni, hogy miképpen értelmezték és vitatták az 1Kor 15 egyik szakaszát a 2. és 4. évszázad között.

Adorjáni Zoltán --- (108) 2015 | 477-590 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 461-469 old.
Vörös Éva --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 439-452 old.

Bibliopolium - Könyvbemutató
Dietrich Bonhoeffer: Etika. Utkészítés és bevonulás.
Recenzió
Végh Tamás:
Abrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat.

Gy. Dávid Gyula --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 425-432 old.

Count Miklós Bánffy (1873—1950) writer, politician, actor, the organizer of cultural life in Transylvania between the two World Wars, was the principle overseer of the Transylvania Reformed Church District between 1928—1948. After the Second World War, in 1949, he obtained the permission to travel to his wife in Hungary. He died on July 6, 1950 in Budapest. The funeral speech was held by bishop László Ravasz. His remains were transported from the cemetery of Budapest, Farkasrét, to the family crypt at the Házsongárd cemetery of Kolozsvár (Cluj) in 1976.

Oldal