Digitális archívum

Összesen 70 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 30 címek láthatók.
Tóth Levente --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 118-125 old.
Balogh Béla --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 105-107 old.
Balogh Béla --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 103-105 old.
Kurta József Tibor --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 102-103 old.
Balogh Béla --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 221-222 old.
Márton János --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 328-330 old.
Tunyogi Lehel --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 320-327 old.
Székely József --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 437-445 old.
Márton János --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 434-436 old.
Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 432-433 old.
Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 573-582 old.
Kurta József Tibor --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 709-711 old.
Oláh Róbert --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 705-708 old.
Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 698-704 old.
Balogh Béla --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 711-713 old.
Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 695-697 old.
Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 681-694 old.

We have chosen the case of Franz Bos as a case study because all the methods which the Secret Police has used for surveillance, including harsh or intensive inspection at border checkpoints, detailed reports by agents, admonition, use of technical equipment, shadowing, etc., can be found to have been applied in his case.

Dávid István (Nagykőrös) --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 662-680 old.

Ez a tanulmány a Farkas utcai templom jelenlegi orgonája felszentelésének századik évfordulójának megünnepléséről szól. Az 1913. december 19-i átadás, majd a jelkép értékű karácsonyi használatbavétel óta eltelt idő számvetésre és tisztázásra ad lehetőséget, s ez nemcsak a Kolozsvár-Belvárosi Református Gyülekezet közösségének lehet fontos, hanem egy tágabb kör számára is. Ezáltal e kiemelt egyházzenei központ még-inkább megkaphatja méltó helyét az egyetemes egyházzene történetében, illetve az orgonák történetében.

Papp György --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 649-661 old.

Ebben a tanulmányban számba vesszük azokat az ókori eretnekségeket, amelyeket Kálvin az Institutióban említ meg; bemutatjuk, milyen ismeretekkel rendelkezett Kálvin ezeket illetően; és megvizsgáljuk, hogy milyen céllal hivatkozott rájuk.

Literáty Zoltán --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 627-648 old.

E rövid tanulmányban egyrészt Martin Luther King munkásságának kontextusát vizsgálják, előbb a feketeteológiát, majd az amerikai polgárjogi harc környezetét.

Pálfi József --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 610-626 old.

Református Anyaszentegyházunk egyik szimbolikus könyve, a Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulója alkalmából egy olyan kötet jelent meg, amely több, és eddig csak kéziratban fennmaradt kátét tett közkinccsé.

Bekő István Márton --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 595-609 old.

A Kolozsvári Protestáns Teológia fennállásának 100. évfordulója alkalmára a teológia akkori tanárai feldolgozták az erdélyi református lelkészképzés kolozsvári történetének első ötven esztendejét, és ebből tudományos értékű, egyház- és teológiatörténeti jellegű kötetet állítottak össze.

Adorjáni Zoltán --- (106) 2013 | 595-713 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

Balogh Csaba --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 587-588 old.
Hermán M. János --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 566-572 old.

Die. Der reformierte Privatdozent István Horváth (Sathmar, 1913 – Klausenburg, 1972) bekam nach seinem Studium der Theologie in Kolozsvár (Cluj, Klausenburg) ein Stipendium in Basel, wo er zwischen 1935 und 1937 Schüler von Barth, Thurneysen, Cullman, Eichrodt und Hartenstein war. In seiner Heimat arbeitete er als Pfarrer und Religionslehrer. Auch war er als wissenschafftlicher Mitarbeiter im reformierten Kirchendistrikt Királyhágómellék (Episcopia Reformată Oradea) tätig.

Gaal György --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 562-565 old.

Ez a tanulmány a mócsi templomot mutatja be.

Oldal