Digitális archívum

Összesen 4 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 4 címek láthatók.
Szász Gerő --- (27) 1897 | 1-424 old.

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1907)

Kenessey Béla --- 1897 | 44 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Molnár Lőrincz --- (40) 1897 | 1-256 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

Dósa Dénes --- 1897 | 221 old.

Dáné István a szászvárosi ev. ref. középtanoda története című művének, mely az erdélyi ev. ref. egyházkerület 1863.-i évkönyvében jelent meg főképpen pedig a néhai Szabó György szászvárosi igazgató-tanár e tárgyra vonatkozó kéziratának bőséges felhasználásával.