Digitális archívum

Összesen 14 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 14 címek láthatók.
Kállay Dezső --- In: Református Szemle --- (105) 2012 | 332-336 old.
Kállay Dezső --- In: Református Szemle --- (105) 2012 | 329-332 old.
Kállay Dezső --- In: Református Szemle --- (105) 2012 | 324-328 old.
Kállay Dezső --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 688-693 old.
Kállay Dezső --- In: Az Út --- (30) 2004 | 157-159 old.

Amint a cím alapján már sejthető, Geréb Zsolt jelen munkájában arra törekszik, hogy a két thesszalonikai levél tanítását egyetlen egységbe fogva, igei üzenetként tárja azt az olvasó elé.

Kállay Dezső --- In: Az Út --- (32) 2006 | 117-131 old.

Deißmann a misztika lényegét és típusait még alaposabban kidolgozta, a páli Krisztus-misztikát az apostoltól kölcsönzött két kifejezéssel írja le: Krisztus Pálban (bennem), Pál (én) Krisztusban.Pál apostol szavainak titokzatos mélyégétől lenyűgözve az „élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus” paradoxonja, a keresztyén lelki megtapasztalás legtöbbet idézett mondatává lett. Ebben az egyetlen mondatban sűrűsödik
össze a Krisztusra néző és a Krisztussal eltelt szív édes gyönyörűsége, csillapíthatatlan

Kállay Dezső --- In: Az Út --- (31) 2005 | 115-116 old.

Templomjáró, de úrvacsorával csak ritkán, vagy szinte soha sem élő híveink között általános kifogásként hangzik el, hogy azért maradtak távol a szent asztaltól, mert nem tudtak kellőképpen felkészülni. Egyesek az ítélettől való félelemre hivatkoznak, s közben bocsánatra vágynak. Mások arra várnak, hogy nyomorúságos helyzetük, ami miatt szégyenkeznek, jóra forduljon; ismét mások arra, hogy régi haragosuk velük megbéküljön.

Kállay Dezső --- In: Református Szemle --- (103) 2010 | 334-337 old.
Kállay Dezső --- In: Református Szemle --- (103) 2010 | 214-218 old.
Kállay Dezső --- In: Református Szemle --- (103) 2010 | 118-126 old.

Keresztség és új élet. Exegetikai tanulmány Róm 6,1–11 alapján

Kállay Dezső --- In: Az Út --- (27) 2001 | 119-128 old.

Márk evangéliumának példázatfejezetében (4,1–34) a magvető példázata és a példázat magyarázata között egy olyan kisebb szövegrész (11–12. v.) olvasható, mely komoly exegetikai gondot okoz. A megütközést keltő logion a szakirodalomban a „példázatelmélet”, vagy a „megkeményítés-elmélet” néven ismert.

Kállay Dezső --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 110-127 old.

Adam und Christus. Im Allgemeinen gesprochen ist der rote Faden in Rom. 5,12–21 die Gegenüberstellung von Adam und Christus. Aber die genaue Herausarbeitung einer Analogie wird durchkreuzt von der Feststellung verschiedener Gegensätze bzw. Überbietungen. Die Wirkung des Erlösungsgeschehens ist größer und wunderbarer als die Wirkung des mit Adam begonnenen Unheilsgeschehens. Die biblische Grundüberzeugung von einem Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen ist für die Exegese von großer Bedeutung. Adams Tat hatte zur Folge, dass der Tod zur allgemeinen Herrschaft gelangte.