Digitális archívum

Összesen 16 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 16 címek láthatók.
Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 1391-1393 old.
Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (101) 2008 | 332-334 old.
Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (103) 2010 | 337-339 old.
Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (105) 2012 | 104-106 old.
Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 343-345 old.
Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 341-343 old.
Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 710-711 old.
Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 307-315 old.
Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 529-531 old.
Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 7-17 old.

Ebben a tanulmányban arra a kérdésre kívánok válaszolni, hogy a levélszerző mennyiben őrizte meg Pál apostol teológiájának azt a központi gondolatát, amelynek kifejtését a Róm 3,21—30-ban és a Gal 2,15—21-ben olvashatjuk, hogy tudniillik a megigazulást kegyelemből és hit által lehet elnyerni. Más szóval: milyen hatástörténete volt Pál szoteriológiai tanításának a deuteropáli levelekben, közelebbről Az efézusiakhoz írt levében?

Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (104) 2011 | 767-768 old.
Geréb Zsolt --- In: Az Út --- (30) 2004 | 61-68 old.

Ez a cikk a lelkiismeret kérdésével foglalkozik a Szentírás különböző igerészeivel alátámasztva. Továbbá foglalkozik a lelkiismeret működésével.

Geréb Zsolt --- In: Az Út --- (28) 2002 | 11-21 old.

A dolgozat alcíme magába foglalja azt a bibliai teológiai alaptételt, hogy az újszövetségi misszió kérdése a pneumatológia tárgykörébe tartozik. A tanítványok húsvét utáni tanúságtételét a Szentlélek kitöltése tette lehetővé. Lukács evangélista, az Apostolok cselekedetéről szóló könyv írója, újra és újra hangsúlyozza, hogy a misszió kezdeményezője mind a zsidók, mind a pogány népek körében a Szentlélek Isten. Milyen sajátossága van a Szentlélek személyének Lukács írásaiban?

Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (102) 2009 | 539-546 old.

Református exegéta számára elkerülhetetlen Kálvin írásmagyarázati munkássága. Ez a megállapítás hangsúlyos módon érvényes a magyar református írásmagyarázókra. Kálvin kommentárjainak hatástörténetét érdemes lenne egy közös kutatási terv keretében feltárni az egyes teológiai fakultások bevonásával. Jelen előadásban arra vállalkozom, hogy megvizsgáljam, miként tükröződnek a reformátor hermeneutikai elvei az első Thesszalonikai levélhez írott kommentárjában.

Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (101) 2008 | 634-654 old.

Der Verfasser des Briefes warnt die Leser, im Glauben zu bleiben, die Hoffnung des Evangeliums fest zu behalten, so dass sie sich am Jüngsten Tag unbescholten vor Gott hinstellen können. Warum werden sie hinsichtlich der Danksagung gewarnt? Weil der Glaube der Gemeinde von der „Philosophie” der Irrlehrer auf die Probe gestellt wurde.

Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 95-109 old.

The Interpretation of The Epistle to the Colossians 1,1–11. These verses form the introduction to the Epistle containing the heading, the address, the greeting (vs. 1–2.), the thanksgiving (vs. 3–8), and the prayer of intercession (vs. 9–11.). The present essay belonging to the genre of Bible interpretation is going to be the first part of a commentary on this book. The reason for my having started elaborating it is that in the last thirty years no scientific interpretation on the book was published in Hungarian.