Digitális archívum

Összesen 8 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 8 címek láthatók.
Varga László --- In: Református Szemle --- (102) 2009 | 636-637 old.
Varga László --- In: Az Út --- (31) 2005 | 43-50 old.

A könyvben megjelent tanulmányok jó része előbbi tanulmányok folytatása. Mivel a szerzőtől egyebet nem olvastam, teljes értékű, átfogó bírálatot felelősséggel nem mondhatok, de bizonyos vonatkozásokban határozott véleményem alakult ki. Ezt próbálom most összefoglalni.

Varga László --- In: Az Út --- (28) 2002 | 77-79 old.

Magamfajta öregembert, akinek még a vérében vannak az 50–60 évvel ezelőtt tanultak, sokszor megdöbbenti az, hogy az újabb nemzedékek milyen messze kerültek a mi általunk természetesnek, magától értetődőnek érzett és tudat alatt is tudott dolgoktól a vallás terén. Hihetetlen az a hiány, amit az elmúlt évtizedek okoztak ezen a téren, s ez bizony, akármilyen irányba fejlődjék a társadalom köztudata, mindenképpen a műveletlenség határát súrolja.

Varga László --- In: Az Út --- (28) 2002 | 33-36 old.

Nemzedékek váltása mindig felszültséget okoz, de nem egyformán. Rendes körülmények között ez a váltás fokozatosan, egyenlő ütemben történik, s csak utólag lehet észrevenni a valóságos változásokat világnézetben, szokásokban, gondolkozásmódban stb. A látható, minőségi változást két tényező hozhatja létre: a körülmények hirtelen, gyökeres változása és az új nemzedék nevelődésének gyökeres változása. Ma mind a kettő jelen van, s egymást erősítve hozza létre azt a nagy különbséget, ami uralja mai társadalmunkat mind az egyházban, mind azon kívül.

Varga László --- In: Református Szemle --- (101) 2008 | 45-53 old.

Versuch zur Formulierung der Einheitslehre der Drei-Einigkeit in unserer heutigen Sprache und mit unseren heutigen Begriffen. Nach meiner Erfahrung ist die Frage der Dreieinigkeit kein Problem bei den glaubenden Christen. Sie stehen mit Gott in persönlicher Verbindung und diese Beziehung wird von keiner theologischen Theorie gestört. Aber wir müssen es zur Kenntnis nehmen, dass unsere Gläubigen, vorwiegend ein großer Teil unserer Intelligenz, zwar ernst, aber von weitem sich Gott nähert.

Juhász Tamás, Varga László --- In: Az Út --- (27) 2001 | 200-201 old.
Varga László --- In: Az Út --- (27) 2001 | 83-90 old.

Minden reformáció egyszerűsítést jelent. Az idők folyamán a teológia tételei és fogalmai bonyolulttá válnak. Újabb és újabb spekulációk és viták keletkeznek elméletben, újabb szokások a gyakorlatban. Amikor ezek egy bizonyos határt túllépnek, vagy amikor a társadalmi valóság túllép rajtuk, jön egy reformáció, ledobja magáról a rárakódott rétegeket, s az akkori világkép és gondolkozásmód szerinti legegyszerűbb megfogalmazásokkal és gyakorlattal visszaformálják az egyház hitét és hitgyakorlatát a krisztusi egyszerűségre, amennyire az abban a korban és társadalomban lehetséges.

Varga László --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 668-677 old.

The Origin of Sin. The origin of sin is a universally commonly discussed problem of theology. It can be clarified only from the original texts of the Bible. There we find a clear answer by its diverse teachers: Sin originates from bodily desires. In our terminology, bodily desires are the biological instincts. In the animal world instincts are specifically restricted. They are only active in necessary times and conditions; they assurae the harmony of nature. Man’s instincts are free; they are always active and biologically unrestricted.