Keressen a Corvina könyvtári katalógusban

Library program

News and events

2018/04/24 - 08:42 ∙ 6 months ago

The article about the faith in God in the Christian confessions is an exclusive criteria to belong to this community. While most of these creeds also include an article about the church for Christian belief, the current stance towards the Church is far less straightforward. Why? Invited speaker: Dr. Jenő Kiss.

2017/03/23 - 13:15 ∙ 1 year ago

How to speak about God in a society for which the basic questions are no longer God-related questions? Can a church built on Bible be pluralistic? We are talking about hermeneutics. Invited speaker: Dr. Zsolt Geréb, prof. emeritus of the PTI.

Digital archive

Kenessey Béla ∙ 1897 ∙ 44 pp.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.


Kenessey Béla ∙ 1898 ∙ 51 pp.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.


Kenessey Béla ∙ 1899 ∙ 59 pp.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.


Kenessey Béla ∙ 1900 ∙ 43 pp.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.


Random readings

Tőkés István ∙ 1985 ∙ 266 pp.

Feltűnő, hogy a századeleji theologiai irodalomban milyen ritkán esik szó a hermeneutikáról. Annál feltűnőbb azonban, hogy a századfordulótól kezdődően az érdeklődés középpontjába került ez a szaktárgy.


Lajos Imre ∙ 1942 ∙ 450 pp.

Ez a munka a vallásos nevelés és a vallástanítás teológiai alapon felépített rendszerét akarja adni.


Lajos Imre ∙ 1941 ∙ 229 pp.

A kolozsvári teológiai fakultás egyik módszeres értekezletén merült fel az a gondolat, hogy a teológiai hallgatók számára szükséges lenne gondoskodni arról, hogy teológiai tanulmányaik és az egyház jelen élete kérdései között a kapcsolat világosabban álljon előttük.


Nagy Géza ∙ 1995 ∙ 328 pp.

"Akadémiánk ma tényleg azoknak a lelkipásztoroknak nevelő iskolája, akik magukat teljesen és lelkiismeretesen Istennek szentelik” - írja Kálvin 1563-ban Mercier párizsi professzornak, akit a genfi theologiai akadémia ótestamentumi tanszéke számára meg akar nyerni.


Least known