Keressen a Corvina könyvtári katalógusban

Library program

News and events

2018/04/24 - 08:42 ∙ 9 months ago

The article about the faith in God in the Christian confessions is an exclusive criteria to belong to this community. While most of these creeds also include an article about the church for Christian belief, the current stance towards the Church is far less straightforward. Why? Invited speaker: Dr. Jenő Kiss.

2017/03/23 - 13:15 ∙ 1 year ago

How to speak about God in a society for which the basic questions are no longer God-related questions? Can a church built on Bible be pluralistic? We are talking about hermeneutics. Invited speaker: Dr. Zsolt Geréb, prof. emeritus of the PTI.

Digital archive

Adorjáni Zoltán ∙ 2018 ∙ 365-468 pp.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.


Adorjáni Zoltán ∙ 2018 ∙ 365-374 pp.

Philon von Alexandrien war, infolge seiner Abstammung und Erziehung, fest an die griechische Philosophie gebunden. Er war unzertrennlich zugleich Philosoph und Theolog, genauer gesagt ein Religionsphilosoph. Er hielt die Thora für eine absolute Autorität.


Bekő István Márton ∙ 2018 ∙ 375-396 pp.

Bei der Betrachtung des Textes von Mk 4,35–41 verwendet der Author die Begriffe des rezeptionskritischen Modelles, wie Empfänger, Leerstelle, implizierte Leser, Leserenzyklopädie usw. Die leserorientierten Aspekte sind mit den historisch-kritischen Ergebnissen verbunden. Die christologische und soteriologische Fragestellungen des Textes sind im Zusammenhang mit der Lebenssituation der Adressaten präsentiert.


Benkő Tímea ∙ 2018 ∙ 397-409 pp.

Der Beitrag ist zum Anlass des 120jähriges Bestehens des Reformierten Theologischen Fakultät in Klausenburg, und 25jähriges Jubiläum des gemischten Chores des Protestantisch Theologischen Institutes in Klausenburg als Vortrag gehalten. Die Tradition eines Fakultätschores führt das alte Vorbild von den protestantischen Kollegien weiter, wo das Chorsingen sowie Musik- und Kirchengesangunterricht eine wichtige Rolle spielte.


Random readings

Tőkés István ∙ 1985 ∙ 266 pp.

Feltűnő, hogy a századeleji theologiai irodalomban milyen ritkán esik szó a hermeneutikáról. Annál feltűnőbb azonban, hogy a századfordulótól kezdődően az érdeklődés középpontjába került ez a szaktárgy.


Lajos Imre ∙ 1942 ∙ 450 pp.

Ez a munka a vallásos nevelés és a vallástanítás teológiai alapon felépített rendszerét akarja adni.


Lajos Imre ∙ 1941 ∙ 229 pp.

A kolozsvári teológiai fakultás egyik módszeres értekezletén merült fel az a gondolat, hogy a teológiai hallgatók számára szükséges lenne gondoskodni arról, hogy teológiai tanulmányaik és az egyház jelen élete kérdései között a kapcsolat világosabban álljon előttük.


Nagy Géza ∙ 1995 ∙ 328 pp.

"Akadémiánk ma tényleg azoknak a lelkipásztoroknak nevelő iskolája, akik magukat teljesen és lelkiismeretesen Istennek szentelik” - írja Kálvin 1563-ban Mercier párizsi professzornak, akit a genfi theologiai akadémia ótestamentumi tanszéke számára meg akar nyerni.