Keressen a Corvina könyvtári katalógusban

Library program

News and events

2018/04/24 - 08:42 ∙ 11 months ago

The article about the faith in God in the Christian confessions is an exclusive criteria to belong to this community. While most of these creeds also include an article about the church for Christian belief, the current stance towards the Church is far less straightforward. Why? Invited speaker: Dr. Jenő Kiss.

2017/03/23 - 13:15 ∙ 2 years ago

How to speak about God in a society for which the basic questions are no longer God-related questions? Can a church built on Bible be pluralistic? We are talking about hermeneutics. Invited speaker: Dr. Zsolt Geréb, prof. emeritus of the PTI.

Digital archive

Varga Zsigmond ∙ 1910 ∙ 369 pp.

A mai keresztyénséget a réginek az ismerete nélkül megérteni nem lehet. A mi egyéni és egyházközségi hitéletünk szinte kétezer esztendős múltnak az eredménye. Tehát ezt a múltat, az ebben szerepet játszó tényezőket kutatni és ismerni, annyit tesz, mint a mai keresztyénséget geneticus fejlődésében és előállásában megérteni igyekezni. A valláserkölcsi élet terén a históriai kutatásnak épen ebben áll a rendkívüli haszna és jelentősége.


N. N. ∙ 1870 ∙ 128 pp.

Emlékirat az Erdélyi Evangéliumi Református Egyházi Főtanács megbízásából, hivatalos okmányok nyomán összeállítva.


Adorjáni Zoltán ∙ 2018 ∙ 365-468 pp.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.


Adorjáni Zoltán ∙ 2018 ∙ 365-374 pp.

Philon von Alexandrien war, infolge seiner Abstammung und Erziehung, fest an die griechische Philosophie gebunden. Er war unzertrennlich zugleich Philosoph und Theolog, genauer gesagt ein Religionsphilosoph. Er hielt die Thora für eine absolute Autorität.


Random readings

N. N. ∙ 1870 ∙ 128 pp.

Emlékirat az Erdélyi Evangéliumi Református Egyházi Főtanács megbízásából, hivatalos okmányok nyomán összeállítva.


Varga Zsigmond ∙ 1910 ∙ 369 pp.

A mai keresztyénséget a réginek az ismerete nélkül megérteni nem lehet. A mi egyéni és egyházközségi hitéletünk szinte kétezer esztendős múltnak az eredménye.


Tőkés István ∙ 1985 ∙ 266 pp.

Feltűnő, hogy a századeleji theologiai irodalomban milyen ritkán esik szó a hermeneutikáról. Annál feltűnőbb azonban, hogy a századfordulótól kezdődően az érdeklődés középpontjába került ez a szaktárgy.


Mózes András ∙ 1942 ∙ 114 pp.

A román reformáció kérdésével, gyakorló-lelkipásztori és vallás-tanító-lelkészi súlyos elfoglaltságom mellett, éveken át foglalkoztam.


Least known