Mit keres?

Nyitvatartási program

Hírek

Erasmus Institutio Principis Christiani
10/04/2016 - 13:30 | 2 hónap óta

A keresztyén humanista Erasmus reformátor volt az előreformációban. A Teológiai Intézet könyvtárának legrégibb könyve, az Erasmus által 1516-ban írt Institutio principis christiani idén 500 éves.

09/05/2016 - 13:32 | 2 hónap óta

A jelenleg többmillió oldalnyi kereshető pdf dokumentumot tartalmazó gyűjtemény között sok a teológiai vonatkozású anyag is.

Digitális arhívum

Gönczy Lajos --- 1922 | 1-216 old.
Gönczy Lajos --- 1922 | 1-3 old.
Imre Lajos --- 1940 |

A szórványgondozó munkának vannak-e és milyen kapcsolatban egyházi és nemzeti vonatkozásai, megállapíthatjuk, hogy az egyházi munkában csak olyan jellegű munkáról lehet szó, ahol ez a két jelleg nem egymástól függetlenül, hanem egységes alapról nézve jöhet tekintetbe.


Olvasásra ajánljuk

Kecskeméthy István --- 1930 | 34 old.

Habakuk könyvének egész gondolatvilága határozottan a Nagy Sándor korára és körülményeire utal. Az egész egy művészileg három fejezetre tagolt egységes és kerek irodalmi mű.


Kecskeméthy István --- 1913 | 160 old.

Prófétánknak sem látomásai, sem elragadtatásai nincsenek, sem egyáltalán valami extaticus jelenségek nála nem észlelhető. Annál mélyebb elmerülés azonban Jahveh érzelmeibe.


Kozma Zsolt --- 2005 | 165 old.

Ez a szótár nem csupán a teológiai tudományokban jártasok és egyházi műveltségűek számára készült, hanem azoknak is segítséget kíván nyújtani, akik bármely tudomány területén kutatnak.


Nagy Géza --- 1995 | 328 old.

"Akadémiánk ma tényleg azoknak a lelkipásztoroknak nevelő iskolája, akik magukat teljesen és lelkiismeretesen Istennek szentelik” - írja Kálvin 1563-ban Mercier párizsi professzornak, akit a genfi theologiai akadémia ótestamentumi tanszéke számára meg akar nyerni.


Kevesen olvasták