Mit keres?

Nyitvatartási program

Hírek

HEKS könyvtámogatás 2016
06/28/2016 - 11:22 | 2 hónap óta

A több tucat új szakkönyvet a svájci Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) Literaturdienst és a zürichi Grossmünster egyházközség közös támogatásával sikerült megvásárolni.

02/18/2016 - 15:59 | 6 hónap óta

A Nemzeti Kulturális Alap által működtetett Márai Program révén Könyvtárunk állománya idén is újabb könyvekkel bővült.

Digitális arhívum

Kiss Jenő --- 2002 | 6-10 old.

A titkok az Úréi – és a megkeményítés titok. Feloldani nem lehet, de alázattal lehet közeledni hozzá. Ezt próbálta meg a fenti elemzés, amely felhívta figyelmünket néhány, jelen korunkban is fontos gondolatra: az Úrtól való teljes elidegenedést előidéző felületességre és arra a „felvilágosult” gondolkodásra, amely Isten illetékességét az élet valamely területére korlátozza.


Geréb Zsolt --- 2002 | 11-21 old.

A dolgozat alcíme magába foglalja azt a bibliai teológiai alaptételt, hogy az újszövetségi misszió kérdése a pneumatológia tárgykörébe tartozik. A tanítványok húsvét utáni tanúságtételét a Szentlélek kitöltése tette lehetővé. Lukács evangélista, az Apostolok cselekedetéről szóló könyv írója, újra és újra hangsúlyozza, hogy a misszió kezdeményezője mind a zsidók, mind a pogány népek körében a Szentlélek Isten.


Tunyogi Lehel --- 2002 | 22-28 old.

A Jelenések könyve apokaliptikus próféciájának a hasonló jellegű ószövetségi próféciákkal való egybevetése során nem csak rokon vonások, hanem eltérések is mutatkoznak. Ezek az eltérések nem ellentmondásosak: az Újszövetség nem mond ellent az Ószövetségnek, hanem betölti azt. Ilyenformán a Jelenések könyve nem kontradiktórius, hanem komplementáris viszonyban áll az ószövetségi apokaliptikával.


Kecskeméthy István --- 1926 | 71 old.

A 2 Kir. 23 elmondja, hogy Jósija, Júda királya ünnepélyesen kihirdetett egy törvénykönyvet. Ma általánosan elfogadott vélemény az, hogy Jósijának ez a törvénykönyve most a Deuteronomiumnak a 12—26. fejezeteiben van előttünk. Ennek a törvénykönyvnek fordítását és rövid magyarázatát veszi az olvasó ebben a kis füzetben.


Sokan olvasták

Olvasásra ajánljuk

Kozma Zsolt --- 2008 | 69 old.

Az igehirdető lelkipásztor és a tudós teológus kötelezett, és rá is van utalva, hogy „első kézből”, a Szentírásból vegye át az üzenetet.


Tőkés István --- 1983 | 243 old.

A szerzőt az a szempont vezette, hogy a kommentárban história-kritikai alapvetéssel meg kell érteni az I. század betűjét (litteráját), s ennek segítségével a bibliai írót a lehető legteljesebb kongenialitással.


Kecskeméthy István --- 1933 | 315 old.

Most már lehetséges fentartás nélkül a vallástörténeti alapra helyezkedni és a vallás metafizikai oldalát minden csorba nélkül egészen természetesen érvényesíteni.


Kozma Zsolt --- 2005 | 165 old.

Ez a szótár nem csupán a teológiai tudományokban jártasok és egyházi műveltségűek számára készült, hanem azoknak is segítséget kíván nyújtani, akik bármely tudomány területén kutatnak.


Kevesen olvasták