Keressen a könyvtári katalógusban

Nyitvatartási program

Hírek

01/09/2017 - 10:07 | 1 hét óta

Az MTA Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Programban való részvételünk keretében az Arcanum Digitális Tár mellett ingyenes hozzáférést kaptunk az Akadémiai Kiadó szótár-csomagjaihoz is.

12/19/2016 - 18:23 | 1 hónap óta

2016. július-decemberi időszakban, négy teológiai hallgató bevonásával megvalósult digitalizálási projekt eredményeként közel 600 új címmel bővült a már korábban elindított repertórium. A projektet ezúttal a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Digitális arhívum

Kereskényi Sándor --- 2004 | 117-122 old.

Ez a tanulmány a házasságról és az elválásról gondolatokat gyűjt az Újszövetség fényében.


Kozma Zsolt --- 2004 | 123-129 old.

Az Ember Fia a szombatnak is Ura (Mk 2,28) – Jézusnak ez a kijelentése helyreállítja az ember és a törvény viszonyát. A piacgazdaság íratlan törvényei meghatározzák az emberi cselekvést és magát az embert is.


Veress László --- 2004 | 130-143 old.

Önéletírásából kiderül, hogy olthévízi élete és szolgálata két jól elkülöníthető szakaszra osztható: 1743–1746 között Bethlen Kata udvari lelkészeként, 1746–1749 között pedig udvari és gyülekezeti lelkészként is szolgált a faluban.


Ladányi Sándor --- 2004 | 144-153 old.

A Coetus Theologorum (Református Theologusok Munkaközössége, a továbbiakban: Munkaközösség) Vasady Bélának, a debreceni Tisza István Tudományegyetem Hittudományi Kara professzorának a kezdeményezésére és vezetése alatt, valamint Bodonhelyi József főtitkár irányítása mellett, Debrecenben jött létre.


Sokan olvasták

Olvasásra ajánljuk

Kozma Zsolt --- 2012 | 160 old.
Kozma Zsolt --- 2005 | 165 old.

Ez a szótár nem csupán a teológiai tudományokban jártasok és egyházi műveltségűek számára készült, hanem azoknak is segítséget kíván nyújtani, akik bármely tudomány területén kutatnak.


Nagy Géza --- 1995 | 328 old.

"Akadémiánk ma tényleg azoknak a lelkipásztoroknak nevelő iskolája, akik magukat teljesen és lelkiismeretesen Istennek szentelik” - írja Kálvin 1563-ban Mercier párizsi professzornak, akit a genfi theologiai akadémia ótestamentumi tanszéke számára meg akar nyerni.


Imre Lajos --- 1941 | 229 old.

Ez a könyv tulajdonképen kísérlet, amelyet eredetileg egy gyakorlati szükség váltott ki.


Kevesen olvasták