Kapcsolódó publikációk

Gaal György --- 2018

This study presents the life and activity of Sándor Berde (1856–1894). Berde was born in a little village in Seklers’ Land. He studied in and graduated from the Reformed College of Nagyenyed (Aiud). He continued his studies in Vienna, Jena and Basel. He became an adherent of the liberal theology having a predilection for scientific results instead of the old religious teachings. During his studies in Jena, he specialized himself in New Testament theology.

Petrov Anita --- 2018

This study deals with the life and works of minister, teacher and bishop Lajos Erőss (1857– 1911). The first part of the article focuses on his theological studies. In the second part, we address various aspects of his ministry in the church and his activity as a bishop.

Adorjáni Zoltán --- 2010
Adorjáni Zoltán --- 2012
Kállay Dezső --- 2012
Adorjáni Zoltán --- 2016
Buzogány Dezső --- 2017

László Musnai, pastor and theology professor. His work and activity can not be listed into one specific theological area. Considering his basic qualification, he is a New Testament scholar, on which field he has written his phd thesis. But if we look at his other books and publications we can say, that he is as good in Bible-translating or in church history, as in biblical studies.

Gaal György --- 2012

Művész hazája széles e világ – vallotta Arany János egy 1850-ben írt versében. Kolozsvár szülöttei közül leginkább Szathmári Pap Károly életútja bizonyítja e verssor igazságát. Pedig nem véletlenül csöppent e városba, hanem felmenői több generáción át tekintélyes polgárok és egyházi emberek voltak, s lett volna esélye itt helyben is érvényesülni. A művészegyéniség azonban felszínre tört, érvényesült, s messzi tájakra elragadta az alkotót tanulni, tapasztalni, a látottakat megörökíteni.

Magyar Balázs Dávid --- 2012

A „Kálvin-emlékévek” (2009–2014) során hazánkban megrendezett nagyszabású konferencia- és programsorozatokkal nemcsak Kálvin János születésére és életművére, hanem a nagy reformátor első magyar nyelvű életrajzára is méltán emlékezhetünk. Közel másfél évszázada annak, hogy 1864 áprilisában megjelent a „debreceni reformált egyház rendes lelkipásztorának,” Révész Imrének híres összefoglaló életrajzi és történeti munkája Kálvin élete és a kálvinizmus címmel.