Kapcsolódó publikációk

Maarten Johan Aalders --- 2018

Towards the end of 1918, the Kingdom of Hungary was close to a collapse. Diplomatic interventions of all kinds tried to prevent this, and the Protestant churches were also asked to intervene. The Hungarian churches sent a delegation to The Netherlands. Members of these delegations, among them Géza Antal and Jenő Sebestyén, spoke with a number of Protestant sympathizers, like A. Kuyper and H. Colijn.

G. Henk van de Graaf --- 2013
Hermán M. János --- 2017

Abraham Kuyper’s travels to Romania (1905) and Hungary (1916) is not widely known. In his travel book entitled Om de oude Wereld-zee (Around the Ancient World Sea), he describes his traveling around the Mediterranean Sea. The first chapter of his book outlines the threats coming from Asia and an analysis of Islam. The book also contains sixty pages about Romania in which Kuyper compares Romania to Belgium. Kuyper was also received by the Romanian royal family.

Kolumbán Vilmos József --- 2010

Oderafrankfurti és franekeri tanulmányok után nagyenyedi másod-, majd első lelkésszé választották Nádudvari Sámuelt. 1740-ben a Marosvásárhelyi (Református) Kollégiuma filozófia és matematika tanára lett. Amellett, hogy igen népszerűnek számított a diákok körében, szembe kellett néznie élete akadályaival, még mindig tartott a külföldi tanulmányok miatti adósság terhe. Növekvő tartozásai, valamint a további sikertelensége második házasságával, rossz fényt vet a tanári pályájára.

Hermán M. János --- 2012

Kornelis Heiko Miskotte neve és tudományos munkássága ma az erdélyi lelkipásztorok előtt egyáltalán nem ismeretlen,sőt aktualitását sem kell erőltetni. Miskotte 1924-ben falusi lelkipásztorként intézkedetta magyar gyermekek befogadására. A második világháborút követően pedig neves teológusként szólalt meg a magyar gyermekek felkarolásának és hollandiai gondozásának ügyében.

Kovács Ábrahám --- 2011

A teológiai liberalizmus főbb vonásait úgy érthetjük meg, ha először megvizsgáljuk annak „hitvallását”. A magyar liberális teológia fő célja, hogy a reformációtól a 19. századig húzódó szabadelvű keresztyénséget, azaz az általuk helyesnek tartott „evangéliumi szellemet az egyes korszakoknak megfelelő alakban felmutassa”.

Kolumbán Vilmos József --- 2009

Nádudvari Sámuel 1740-ben Kövesdi után került Marosvásárhelyre, miután április 26-án a kollégiumi diákság levélben kérte fel a filozófiai és matematikai tárgyak oktatására az akkor nagyenyedi első lelkészi tisztséget betöltő Nádudvarit, aki már május 2án igennel válaszolt a felkérésre, s megköszönte az iránta mutatott bizalmat.

Kolumbán Vilmos József --- 2007

The History of the Endeman-story. Comparing the dispute which took place at the end of the eighteenth century with earlier cases of doctrinal discipline it becomes evident that whilst both Nádudvari and Huszti admitted to their guilt, and the accusers also proved all the accusations, in this dispute neither the defendants did confess their guilt, nor the accusers were able to prove their observations beyond any reasonable doubt as they did before in the two former trials.

Sipos Gábor --- 2007

Der Heterodoxie-Prozess von András Huszti in 1742. Die reformierten Verkünder der universalen Gnade (gratia universalis) treten im Siebenbürgen erst in den dreißiger Jahren des 18. Jhs. auf. Sámuel Nádudvari, Pfarrer von Nagyenyed, der diese Lehre verkündedet, wurde von der Synode schnell verurteilt (1734). Der Pfarrer von Fogaras, József Makfalvi S., hat diese Lehre schon in der Zeit seiner niederländischen Studie (1723–1725) übernommen.

Kozma Zsolt --- 2012

Lehet-e a vegyes házasságról „másképpen” beszélni, mert hát mi, itt Erdélyben csak egyféleképpen gondolkozunk? Magyar (református) leányainkat, fiainkat, őket, magukat és gyermekeiket elveszettnek tekintettük, s sajnos megtörtént, amitől féltünk. János olyan vidéken született és szolgált, ahol számunkra a vegyes házasság veszélyt jelentett. Szomorúan tapasztalhatta, hogy mint egyház és mint nemzet ez sorvadásunknak egyik eredője.

Lukács Olga --- 2007