Kapcsolódó publikációk

Zamfir Korinna --- 2018

Doctor honoris causa címmel tüntették ki dr. Gánóczy Sándor emeritus professzort Kolozsváron.

Geréb Zsolt --- 2012
Dienes Dénes --- 2012
Buzogány Dezső --- 2015
Pál Judit --- 2015
Bölcskei Gusztáv --- 2016
Kovács László Attila --- 2016
Fekete Károly --- 2017
Balogh Csaba --- 2017
Lukács Olga --- 2017
Adorjáni Zoltán --- 2014

25. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia
Coetus Theologorum
A Kolozsvári Protestáns Teológia konferenciája a Heidelbergi Káté 450 éves jubileuma alkalmából
Díszdoktorkat avattak a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen
A Kolozsvári Protestáns Teológia és a Gyulafehérvári Római Katolikus Kar és Papnevelő Intézet tanárainak szimpóziuma