Kapcsolódó publikációk

Béres Levente --- 2018

N. T. Wright’s approach to the historical-Jesus-debate throws a new light on the resurrection quest. In his view, the ultimate question of the ’resurrection research’ should be: what happened on that first Easter that has ultimately led to the early Christianity and its faith? Early Christianity’s answer is that Jesus of Nazareth, who was crucified, has risen. Nobody was there on that moment and still, we have two historically secure indications: the empty grave and Jesus’ appearances.

Balogh Csaba --- 2017

Resurrection is one of the central topics in Christian theology, widely discussed within both christology and anthropology. This idea deriving from the New Testament is deeply rooted in Old Testament texts, or, more precisely, in a particular interpretation of those texts.

Kozák Péter --- 2016

Paul Tillich újraértelmezte a kereszténységet a korreláció módszerének megfelelően. Fel kell tennünk a kérdést, hogy ezzel a gigantikus vállalkozással valóban sikerült-e megőrizni a kereszténységet eredeti formájában. Megpróbálom bebizonyítani, hogy a hagyományos és a Tillichi teológia között jelentős eltérés tapasztalható, különösen a történeti Jézus kérdésével, az ontológiai fogalmak és az "inkarnáció" használatával kapcsolatban.

Kustár György --- 2016

Ez a tanulmány megpróbálja felfedezni azt a rejtett folyamatot, és feltárni a paradoxont, amely benne rejlik, a kérdéssel összefüggésben: Bultmann szerint Jézus a szeretet modellje lehet?

Roukema, Riemer --- 2015

Ez alkalommal arról szeretnék röviden beszélni, hogy miképpen értelmezték és vitatták az 1Kor 15 egyik szakaszát a 2. és 4. évszázad között.

Horváth István --- 1996

Azt kell állítanunk, hogy aligha akad érdekfeszítőbb kérdés Jézus élete történeténél. A kijelentés nem Jézus tanítása csupán, amit csak egy percig is el lehetne szakítani az ő személyétől, s nem is csak az ő váltsághalála és feltámadása, hanem egész élete. A Christos kata pneuma hangsúlyozása, az az üdvtörténeti korszak, amelyben élünk, ugyanis a mennybemenetel és a dicsőségben való epiphania, megjelenés között, éppen Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanazon mivolta (Zsid.

Koppándi Botond --- 2015

A dolgozat a történeti Jézus-kutatás „legújabb” eredményeit ismerteti röviden, illetve olyan Jézus-portrékat próbálok számba venni, amelyek sokszor kedvezőnek, máskor „meredeknek” hangzanak még a szabadelvűnek mondott „unitárius fül” számára is. Célom pedig az, hogy inkább a magam számára igyekszem egy kis világosságot gyújtani e vitatott és ellentmondásos Jézus-kutatás területén.

Czire Szabolcs --- 2007
Kozma Zsolt --- 2012

Minden keresztyén életébe eljön az idő, amikor a halál utáni lét nem elvileg érdekli, amikor nem vitázni akar arról, hogy mi lesz, mikor lesz, milyen lesz az örök élet, hanem ezek saját létkérdéseivé válnak. Hisszük, hogy földi életünk halálárnyékába Jézus Krisztus elhozta a világosságot, de ezt a hitet felválthatja a kétség, az, hogy nem kapunk mindenre feleletet, megtörheti a bűn és a szenvedés, környezetünk hitetlensége.