Kapcsolódó publikációk

Fekete Károly --- 2019
N. N. --- 1970

Hetven év az élet nagy iskolájában és negyven év egy nagy iskola életében: ennek a ritka isteni ajándéknak akar emléket állítani ez a könyv. Dr. Kecskeméthy István theologiai professzor tiszteletére egyesültek benne a tanítványok és kartársak, hogy bizonyságot tegyenek az Isten kegyelméből benne és általa nyert lelki ajándékokról.

István Kecskeméthy --- 1925

Tartalom
1. Bevetés.
2. Történeti könyvek.
3. Tanító könyvek.
4. A prófétai könyvek.
5. Az újszövetség ismertetése. A középiskolák II. oszt, számára.
6. A történeti könyvek.
7. A tanító könyvek.
8. A katholikus levelek.
9. A prófétai könyv.
10. Függelék.

N. N. --- 1934

Tartalomjegyzék:
1. Dr. Makkal Sándor: Elősző
2. Dr. Ravasz László: Dr. Kecskeméthy István
3. Dr. Musnay László: Kecskeméthy Csapó István
4. Nagy András: A Deuteronomium előzményei és bevezetése
5. Maksay Albert: A Szentirás eredeti nyelvei a theologiai tudományba
6. Dr. Mátyás Ernő: A dialektika theologia és az exegézis
7. Borbáth Dániel: Az immanens szentháromságtan
8. Dr. Tavaszy Sándor: Az igazságos Isten könyörülő Isten

Gonda László --- 2018
Székely József --- 2018

Doktori címet szerzett Székely József.

Marjovszky Tibor --- 2018
Márton János-Miklós --- 2018
Kovács Sándor --- 2007
Tunyogi Lehel --- 2008
Lengyelné Püsök Sarolta --- 2010
Hankó-Nagy Alpár --- 2010
Molnár János --- 2010
Adorjáni Zoltán --- 2011
Geréb Zsolt --- 2012
Tóth Levente --- 2013
Kolumbán Vilmos József --- 2014
Buzogány Dezső --- 2014
Straub Etelka --- 2014
Buzogány Dezső --- 2014

Pages