Kapcsolódó publikációk

Adorjáni Zoltán --- 2009
Pap Géza --- 2009

Szóra bírva – Kozma Zsolttal beszélget Tunyogi Lehel bemutatása

Fekete Károly --- 2009

Szóra bírva – Kozma Zsolttal beszélget Tunyogi Lehel bemutatása

Juhász Tamás --- 2009

Szóra bírva – Kozma Zsolttal beszélget Tunyogi Lehel bemutatása

Varga László --- 2009
Adorjáni Zoltán --- 2012
Kállay Dezső --- 2012
Papp György --- 2016
Balogh Csaba --- 2016
Péter Éva --- 2016
Adorjáni Zoltán --- 2016
Kállay Dezső --- 2016
Szász Emese --- 2006
N.N. --- 2016

Erasmus: Institutio principis christiani. Bázel 1516.
500 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet legrégibb könyve - bemutatja Márton István.

Benyik György: Magyar Biblikusok Lexikona - bemutatja Geréb Zsolt.

N.N. --- 2016

Máthé-Farkas Zoltán bemutatja Pelham, Abigail: Contested Creations in the Book of Job. The-World-as-It-Ought-and-Ought-Not-to-Be című könyvét.

N.N. --- 2016

Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma. 1908—2012. és a Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója

A 109 éves Református Szemle 105 évfolyamának repertóriuma

A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója

Kees de Ruijter:
Horen naar de stem van God. Theologie en methode van depreek.

N.N. --- 2016

Hans Klein professzor fejtegetései azt igazolják, hogy a történeti magyarázat nem elfedi, hanem felfedi a Szentírás mai üzenetét a 21. századi olvasó előtt. Ez az üzenet azonban csak akkor hiteles, ha összhangban áll az egész Szentírás tanúságtételével. Itt találkoznak a pneumatikus és a történeti írásmagyarázat törekvései.

N.N. --- 2016

1. Megjelent a Református Szemle repertóriuma. A Református Szemle 1908—2012 között megjelent számainak repertóriumának első lapjain Kozma Zsolt nyugalmazott teológiai tanár bevezető írását olvashatjuk.

Daragus Izabella --- 1998

A 'Protestáns Szemle' [...] az egyházi életműködés minden ágát felölelő vagy azzal érintkező tudományok mezején búvárkodik, fejteget vagy vitáz: ezt az alapelvet igyekszik szem előtt tartani és attól – legalább szándékosan s öntudatosan – nem akar eltérni. Azért, egyfelől a maga körében, t. i.

N. N. --- 1926

A gyűjteményben megállapítható, hogy igazán értékes darabok foglalnak helyet. A kedvelt és ismert Halleluja című énekeskönyvből 31 van átvéve, tehát az énekek több mint fele, a többi a Hozsannából (6), az Evangélikus Gesangbuchból (5), Evangélikus Énekeskönyvből (5), Cantate Domino-ból (3). Találunk olyan énekeket köztük, melyeknek lefordítva bírására régen vágytunk.

Pages