Kapcsolódó publikációk

Balogh Csaba --- 2016
N.N. --- 2016

Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma. 1908—2012. és a Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója

A 109 éves Református Szemle 105 évfolyamának repertóriuma

A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója

Kees de Ruijter:
Horen naar de stem van God. Theologie en methode van depreek.

N. N. --- 1926

A gyűjteményben megállapítható, hogy igazán értékes darabok foglalnak helyet. A kedvelt és ismert Halleluja című énekeskönyvből 31 van átvéve, tehát az énekek több mint fele, a többi a Hozsannából (6), az Evangélikus Gesangbuchból (5), Evangélikus Énekeskönyvből (5), Cantate Domino-ból (3). Találunk olyan énekeket köztük, melyeknek lefordítva bírására régen vágytunk.

Járosi Andor --- 1926

Kétszázötven esztendeje halt meg az evangéliumi protestantizmusnak Luther s a református Tersteegen mellett legnagyobb egyházi énekköltője: Paul Gerhardt. Énekei közül egy párat az erdélyi református egyházi énekeskönyvben, az „Ifjú Erdély" által kiadott pompás gyűjteményben s az erdélyi protestánsok által is szeretettel használt Hozsannában is találunk. A magyar evangélikusok énekeskönyvei bármelyikének rendesen a törzsét teszik a Gerhardt énekei.

Járosi Andor --- 1926

Vásárhelyi János temetési beszédek és imák gyűjteménye jelent meg 1926-ban Tordán. Az igehirdetésnek nincs is nehezebb műfaja ezeknél a beszédeknél s az igehirdetés egész terén nem vétkeznek az igehirdetők annyit, mint éppen a temetéskor.

N. N. --- 1926

Rövid elmélkedések bibliaolvasók számára a János evangéliuma mellé. Ez a füzet a második az Ifjú Erdély kiadásában megjelenő Elő Könyvek c. sorozatban. A magyar ifjúsági mozgalom terjedésének és megerősödésének egyik titka kétségtelenül az, hogy gondoskodni kell irodalomról és pedig lehetőleg eredeti irodalomról számára. Nagyon melegen ajánljuk őket az ifjúsággal foglalkozó lelkész és tanító testvéreink figyelmébe.

Tavaszy Sándor --- 1926

Élő könyvek" cím alatt az „Ifjú Erdély" szerkesztősége egy kis könyvsorozatot indított meg olvasói és általában a magyar ifjúság számára. Programja szerint ez a sorozat a személyes élet és munka kérdéseire indításokat adó könyveket tartalmaz. Segítségül akar lenni azoknak, „akik életük elmélyítését és meggazdagítását az egyetlen lehetséges úton, annak a legmagasabb cél alá állításával akarják elérni.

Veress Gábor --- 1922

Talán a háborús állapot az oka, hogy a II. próbaénekeshez oly kevesen szólották hozzá, távol vannak azok, kik tehetnék, de lehet az is a magyarázata, hogy tudjuk, hogy az énekügyi bizottság a zsinat előírása szerint dolgozván, a kritika hiábavaló, eredmény nélküli szóvesztegetés.

Bódiss Tamás --- 2011

az 1636-os Öreg Graduál vitathatatlanul a magyar református egyházi éneklés csúcspontját jelenti. A köztudat azonban teljesen másképp látja ezt. Az Öreg graduál kutatásával kapcsolatos eredmények jó része az utóbbi 20 évben született, így korábban természetesen nem lehetett ismert az a rengeteg adat sem, melyek a graduál 17–18. századi, sőt – jórészt Kurta Józsefnek köszönhetően – 19. századi használatát is bizonyítják.

Geréd Vilmos --- 2011

Az ősi népek zenéit, énekét musica humana névvel emlegetik, amely a lélek belső harmóniáját jelenti, és ezt az emberi kultúra musica mundanavá, a mindenség hangjává alakítja át (Szabolcsi Bence). E kor emberének is voltak ősi rítusai, szokásai (születési, beavatási, házassági, hálaadó, kérő, áldó, elhárítói, végtisztességet tevő, halottsiratási rítusai). A kereszténység zenei alapja a zsinagógai és jeruzsálemi temploméneklés és zene talajában gyökerezik.

Fekete Csaba --- 2008