Kapcsolódó publikációk

Tunyogi Lehel --- 2011

Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: De vita contemplativa - Tunyogi Lehel. Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata - Bekő István Márton. Evangelische Theologie - Balogh Béla

Visky Sándor Béla --- 2015
Bekő István Márton --- 2015
Péter Csaba --- 2010
Papp György --- 2010
Ferencz Árpád --- 2010
Tunyogi Lehel --- 2010

A Váradi Biblia laptükre mutatja, hogy a Szentírás fordításának két hasábba tördelt főszövegét körös-körül más, kisebb méretű betűkkel szedett jegyzet-szigetecskék övezik: a könyvek és fejezetek élén található szövegdobozokba foglalt címfeliratok, és a mindkét függőleges margóra nyomtatott margináliák. Tartalmuk és jellegük szerint a jegyzetek három csoportba sorolhatók: summáriumok, glosszáriumok, és textuáriumok.

Balogh Béla --- 2013
Balogh Béla --- 2012
Kiss Jenő --- 2013
Balogh Béla --- 2010
Kállay Dezső --- 2010
Kocsev Miklós --- 2012
Kállay Dezső --- 2010
Márton János --- 2013
Tunyogi Lehel --- 2013
Fata Márta --- 2013
Pap Géza --- 2012
Fazekas Csaba --- 2012
Péter Csaba --- 2012

Pagină