Kapcsolódó publikációk

Dávid Gyula --- 2016

Sztálin halála után a szovjet blokkhoz tartozó kommunista államok egyházi politikája fokozatosan megváltozott. 1955-ben Márton Áron, a halálra ítélt római katolikus püspök kiszabadult a börtönből, és sok más pap, szerzetes és miniszter mentesült. A romániai magyar protestáns egyházak kapcsolatba léphetnek a apácák templomaival Magyarországon és a világon.

Imre Lajos --- 1934

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Gönczy Lajos --- 1940

A Kolozsvári Theologiai Fakultás ismertetése.

Gönczy Lajos --- 1944

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Gönczy Lajos --- 1939

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Gönczy Lajos --- 1938

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Gönczy Lajos --- 1937

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Imre Lajos --- 1936

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Imre Lajos --- 1935

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Imre Lajos --- 1933

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Tavaszy Sándor --- 1932

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Tavaszy Sándor --- 1930

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Tavaszy Sándor --- 1928

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Makkai Sándor --- 1923

Évmegnyitó beszéd a református theológiai fakultáson, 1923. szept. 30.

Gönczy Lajos --- 1926

Milyen jó hinni, hogy az engem elhívó Isten és a bizalmukkal megajándékozó drága lelkek e koldus rongyokban is elfogadják a szerény, de tőlem egyedül kitelő ajándékot: alázatos hálámat, forró köszönetemet és hűséges felajánlkozásomat, melyet igaz lélekkel íme felkínálok.Az az irány is, amelybe e szolgálat betöltésére el kell indulnom, előre meg van szabva professzori megbízatásomban, amely két, sokszor egymástól messzire kígyózó ösvényből kell, hogy egyetlen úttá szélesedjék.

Imre Lajos --- 1934

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologíaí Fakultásának Értesítője.

Parádi Kálmán --- 1896

A honfoglalás ezeredik évében, mi is hozzá kívánunk járulni a nemzeti millennárium teljességéhez, a gondjainkra bízott tanintézetek múltjának és jelenének ismertetése által.

Nagy Géza --- 1995

"Akadémiánk ma tényleg azoknak a lelkipásztoroknak nevelő iskolája, akik magukat teljesen és lelkiismeretesen Istennek szentelik” - írja Kálvin 1563-ban Mercier párizsi professzornak, akit a genfi theologiai akadémia ótestamentumi tanszéke számára meg akar nyerni. E nyilatkozatban benne van minden református theologiai képzés célja: Isten szolgálatára teljesen, tehát hittel és lelkiismeretesen, azaz tudományosan felkészíteni az Anyaszentegyház ifjúságát.

Balogh Béla --- 2012

Dr. Geréb Pál (1912–1991) teológiai professzor emlékezete. - Összeállította: Adorjáni Zoltán

Hermán M. János --- 2012

A 110 éve született d. dr. Dávid Gyula emlékére. - Összeállította: Adorjáni Zoltán

Pagină