Kapcsolódó publikációk

N. N. --- 1869

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1868

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1866

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1865

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1864

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1863

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1862

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1861

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1860

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1867

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

Pokoly József --- 1905

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Pokoly József --- 1905

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, amikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Pokoly József --- 1904

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Pokoly József --- 1904

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Pokoly József --- 1904

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Parádi Kálmán --- 1896

A honfoglalás ezeredik évében, mi is hozzá kívánunk járulni a nemzeti millennárium teljességéhez, a gondjainkra bízott tanintézetek múltjának és jelenének ismertetése által.

Török István --- 1905

Iskolánk történetét nem fűzhetjük Kolozsvár városának valamely 1545. év előtt ismert iskolája történetéhez.

Török István --- 1905

Iskolánk történetét nem fűzhetjük Kolozsvár városának valamely 1545. év előtt ismert iskolája történetéhez.

Török István --- 1905

Iskolánk történetét nem fűzhetjük Kolozsvár városának valamely 1545. év előtt ismert iskolája történetéhez.

Kolumbán Vilmos József --- 2014

Már gyermekkorában felfigyeltek kivételes emlékezőtehetségére. Úrvacsoraosztáskor egyszeri hallás után megtanulta a bibliai aranymondásokat. Tehetségével és a történelem iránti vonzódásával Enyeden is hamar kitűnt diáktársai közül, s az sem zavarta, ha a társai, sőt tanárai kinevették amiatt, hogy mindenféle régi iratot összevásárolt.

Pagină