Paul Gerhardt

Járosi Andor: Paul Gerhardt. In: Az Út 8.1 (1926), 192-195. pp.

Kétszázötven esztendeje halt meg az evangéliumi protestantizmusnak Luther s a református Tersteegen mellett legnagyobb egyházi énekköltője: Paul Gerhardt. Énekei közül egy párat az erdélyi református egyházi énekeskönyvben, az „Ifjú Erdély" által kiadott pompás gyűjteményben s az erdélyi protestánsok által is szeretettel használt Hozsannában is találunk. A magyar evangélikusok énekeskönyvei bármelyikének rendesen a törzsét teszik a Gerhardt énekei. Egy bizonyos, hogy valamennyi protestáns énekeskönyv legszebb darabjai s legszívesebben énekelt énekei közé tartoznak. Szerzőjük nemcsak mély, erőteljes kegyességgel, de finom, gazdag művészi hajlammal s erővel megáldott költői lélek s így énekeiben természetszerűen tud Istenéhez szállni a hívő lélek.