Népszerűtlenség

Imre Lajos: Népszerűtlenség. In: Az Út 8.1 (1926), 189-191. pp.

Isten szolgája mindig népszerűtlen az emberek előtt. Nem is lehet másként. Közülük mindenki tudja, hogy ő olyan szolgálatra van elkötelezve, melyet ez a világ értéke szerint soha sem fog tudni megbecsülni. Olyan kincsek birtokában van és oly javakat kínál, melyek ennek a világnak szemében keveset érnek és még kevesebbet hoznak. Aki arra szánja magát, hogy Isten változhatatlan és megalkuvást nem tűrő "akaratát hirdesse ennek a világnak, melyben az emberi gőg és önzés mindent szívesen hall, csak azt az egyetlen üzenetet nem, mely saját bűneinek visszataszító képét mutatja meg neki: az készen legyen arra, hogy ez a világ ellenségének tartja, és népszerűtlenség, gyűlölet és harag lesz az osztályrésze.