A szekták és az ellenük való védekezés módjai (folytatás)

Mátyás Ernő: A szekták és az ellenük való védekezés módjai (folytatás). In: Az Út 8.1 (1926), 170-175. pp.

Ha tehát Isten leglényegesebb tevékenysége a teremtés, hogy ő a megváltásban is teremtő, akkor természetes, hogy a legfontosabb tevékenysége számára emlékezetet szerzett. Hogy ez emlékezetet miképpen szerezte, az megvan írva 2Móz 20:8—11-ben a következőkben: „Megemlékezzél a szombat napról, hogy azt megszenteljed..." Ezek után harmadik szektaként a millenista szekta ismertetendő. E szekta megalapítója C. T. Russel egy észak-amerikai tanár, aki a bibliából az emberiség megmentésére irányuló nagyszabású üdvtervet ismert meg, s e tervet feltárta 6 kötetes munkájában. Russel a bibliában első sorban egy időtáblázatot lát, amely időtáblázat megadja a kulcsot Isten üdvtervének s a világvége dolgainak megértéséhez. A millenizmus egységes hitrendszerében a hitnek egyedüli tárgya Isten, aki úgy személyében, mint megnyilvánulásában egy, (1. Kor 8:5—6), tagadják ezért a fiúnak és a szentléleknek az Istenségét.