A bűneinkben való szomorkodás, mint a Krisztushoz jutás akadálya

Imre Lajos: A bűneinkben való szomorkodás, mint a Krisztushoz jutás akadálya. In: Az Út 8.1 (1926), 163-169. pp.

Pál két felkiáltása olyan, hogy csak abból érthető, ami e két felkiáltás háta mögött van, a legnagyobb fájdalom, s a legdiadalmasabb boldogság. A fájdalom a törvény alatt álló ember fájdalma. Gondoljuk el, hogy van egy törvény: foglalata minden szentnek és igaznak, megtestesülése, betűbe öntése annak, ami Isten maga. És az ember ezt a törvényt lelke egész hevével szereti és követni akarja.