A szekták és az ellenük való védekezés módjai (folytatás)

Mátyás Ernő: A szekták és az ellenük való védekezés módjai (folytatás). In: Az Út 8.1 (1926), 134-139. pp.

Krisztus visszajövetele alkalmára az adventisták üdvösséget ígérnek híveiknek, de kik ezek a hívők? Ha erre a kérdésre akarunk feleletet adni, akkor meglátjuk, hogy a visszajövetel tanítása a legszorosabb kapcsolatban, van a szombat megünneplése követelményével, mert az adventisták szerint azok üdvözülnek, akik a törvényt, mindenekfelett pedig a szombat törvényét megtartják.