Az emberi élmény és az isteni kijelentés (6. folytatás)

Tavaszy Sándor: Az emberi élmény és az isteni kijelentés (6. folytatás). In: Az Út 8.1 (1926), 122-125. pp.

A keresztyén teológiában a legtisztázatlanabb és legproblematikusabb fogalom: a kijelentés fogalma. Míg a római katolikus teológia sajátos jelentésétől megfosztva teljesen jelentéktelenné tette, addig a modern liberális, valamint a vallástörténeti és valláspszichológiai indukción nyugvó vallástudomány a legkülönfélébb kijelentés-fogalmak felvételével teljesen megzavarta a tisztánlátást a kijelentés tényével és az erről alkotott fogalommal szemben.