Református Dogmatika - William Heyns

Makkai Sándor: Református Dogmatika - William Heyns. In: Az Út 8.1 (1926), 54-57. pp.

A szerzőnek az a felfogása, hogy a református Dogmatika a Szentírásban kijelentett üdvigazságokat csoportosítja a tudományosan rendszerezett logikai sorrendbe s ezzel feladata kimerült. Ez a felfogás végső elemzésében azt jelenti, hogy a Dogmatika a Szentírásban idői és más csoportokban és elhelyezkedésben található kijelentés anyagát mintegy logikailag tömöríti, részben a Szentírásnak rendszeres kivonatát, részben pedig
megvilágosító exegézisét adva, de teljesen belül maradva a Szentíráson s arra semmiféle külső kritériumot vagy szempontot nem alkalmazva.