A szekták és az ellenük való védekezés módjai (folytatás)

Mátyás Ernő: A szekták és az ellenük való védekezés módjai (folytatás). In: Az Út 8.1 (1926), 35-41. pp.

Egyházunk karaktere, a szektákhoz való viszonya arra utalnak, hogy egyházunk nem léphet fel támadó módon a szektákkal szemben, viszont a szekták természetére tekintettel az sem lehet az első feladata, hogy azok visszatérítésére törekedjék mindenekfelett, hanem az lehet e tekintetben a főfeladata, hogy megvédjük híveinket a szekták hódító törekvéseivel szemben. E munkát pedig kétféleképpen végezheti egyházunk, egyfelől preventív munka útján, amely esetben az kell, hogy legyen mindenekfelett való célja, hogy a saját tulajdonképpeni lényegét eredményre juttassa a szektákkal szemben, másfelől pedig kifejezésre kell juttassa a maga lényegét a szekták alapjellemvonásaira való tekintettel, amihez természetesen szükséges a szekták alapjellemvonásainak ismerete.