Ima és kenyér

Szőcs Endre: Ima és kenyér. In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei (1943), 23-27. pp.

Kenyéri Mindennapi kenyér! Milyen komoly kérdés ez ma. Mindenkor létfontosságú volt, de a mostani háborús időkben rendkívüli jelentőséget nyert. Régebben csak a szegény napszámos, munkásembernek volt égető kérdés, ma azonban falusi, városi, szegény, gazdag
számára egyformán életbevágó. Bármilyenek is legyenek azonban az idők, nekünk mindörökké változatlan buzgósággal kell kérnünk: „Mi Atyánk! A mi mindennapi kenyerünket
add meg nékünk ma." Az imádság és a kenyér elválaszthatatlan. Jézus kapcsolta össze és a mi református keresztyén hitünk is e kettő elválaszthatatlanságát vallja.