Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei

Juhász Albert: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei. Nagyenyed: Bethlen Nyomda Iratterjesztése, 1943. 7-8. vol. 1-47

Ebben a felelősséggel terhes, de emberileg legbizonytalanabb időben bocsátjuk útjára ezt a füzetet. 8 lelkipásztor 9 prédikációját veszi benne az olvasó. Az írókat semmifélé szerkesztői szempont sem kötötte. Mindenki azt a prédikációját küldötte be, amelyiket
akarta, amelyiknek elmondásánál leginkább érezte, hogy az Ige uralkodik felette. Az egész füzetet a lelkipásztorok testvéri kézfogásának szántuk s azzal az imádsággal bocsátjuk útjára, hogy lelkipásztor-testvéreink, testvéri szívek bizonyságtételén át, hitükben erősödjenek s az egyetlen Fundamentumon szilárdabban álljanak.

Tartalom

Subscribe to Tartalom