Az erdélyi református egyház története

Pokoly József: Az erdélyi református egyház története. Budapest: Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Állandó Igazgatótanácsa, 1905. 4. vol. 364 pag.

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, amikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.