Az erdélyi református egyház története

Pokoly József: Az erdélyi református egyház története. Budapest: Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Állandó Igazgatótanácsa, 1904. 2. vol. 296 pag.

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.